Sitemenu

zondag 23 februari 2020
content-main

Campe, J.

Goede aanpak ringschurft

Afgedankte smeerolie niet geschikt voor behandeling schimmelinfectie - uit de dierenartspraktijk
Tot zijn verbazing zag de dierenarts dat de vleesveehouder zijn dieren met ringschurtft behandeld had met afgewerkte smeerolie. Dit type behandeling werd vroeger wel vaker waargenomen.

Herstel darminvaginatie

Gezond kalf voor voormalig patiënte met darmaandoening - uit de dierenartspraktijk
Complicaties bij een operatie aan de ingewanden van een vaars.

Correct opstallen

Scheren bij het opstallen als basis voor behandeling tegen parasieten - uit de dierenartspraktijk
Vanwege het warme najaar van 2011 raadt de dierenarts aan het vee bij het opstallen te scheren.

Baarmoederamputatie

Koe ernstig ziek als gevolg van abortus
De dierenarts werd ik bij een drachtige koe van 1060 kilogram geroepen wegens abnormaal bloedverlies uit de vulva. De koe was acht maanden drachtig. Het kalf was afgestorven en kwam vroegtijdig af.

Buikvliesontsteking

Peritonitis als complicatie na een keizersnede - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd bij een vaars geroepen, die een tiental dagen daarvoor een keizersnede had ondergaan. Volgens de veehouder was alles prima verlopen.

Darminvaginatie

Plotse rantsoenwijziging aanleiding voor inschuiven van de darm - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd bij een drachtige vaars geroepen. Volgens de veehouder vertoonde het dier geen eetlust.

Verklevingen baarmoeder

Vervetting en verklevingen zorgen voor risicovolle keizersnede
Bij een keizersnede op een koe, die zich al in de afmestfase bevond, bleek de penswand en de baarmoeder volledig met elkaar vergroeid te zijn.

Blaasruptuur

Te geconcentreerde urine aanleiding voor scheuren van urineblaas
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een koe met een blaasruptuur schetst dierenarts JohnCampe wat het ziektebeeld is, hoe hij het behandeld heeft en de mogelijke preventiemaatregelen

Te weinig selenium

Verlaagde immuniteit door tekort essentiële mineralen
Een dierenarts was benieuwd naar het probleem van seleniumgebrek in zijn praktijk en besloot als proef in overleg met een veehouder bij 15 runderen van verschillende leeftijd bloed te tappen.
right