Sitemenu

zondag 23 februari 2020
content-main

Campe, J.

Kroep

Orale necrobacillose is een vrij onbekende aandoening - uit de dierenartspraktijk
Een geval van een ontsteking van de slijmvliezen van de mondholte en 't strottenhoofd bij een kalf, dat resulteerde in ademhalingsproblemen. Deze aandoening komt typisch meer voor bij dikbilkalveren

Schuimtympanie

Overmaat aan klaver oorzaak van schuimtympanie - uit de dierartspraktijk
De verschijnselen van een verteringsstoornis bij een witblauwe koe, die in een jonge klaverweide was uitgebroken

Giardiadiarree

Eencellige parasiet nieuwe boeman voor kalveren - uit de dierenartspraktijk
N.a.v. een praktijkgeval het ziektebeeld van een infectie van Giardia duodenalis bij een kalf

Geel water

Hygiëne en biestbeleid cruciaal in preventie infectieuze artritis - uit de dierenartspraktijk
N.a.v. een praktijkgeval van infectieuze artritis bij kalveren benadrukt een dierenarts het belang van een goede bedrijfshygiëne

Luchtweginfecties

Opgroeiend vee gevoelig voor ademhalingsproblemen - uit de dierenartspraktijk
In het kort een waarschuwing voor de kans op luchtweginfecties bij kalveren

Zuurstofgebrek

Overlevingskansen foetus gering bij onvoldoende zuurstof - uit de dierenartspraktijk
Uitleg van het begrip asfyxie en beschrijving van een geboorte van een kalf met zuurstofgebreksverschijnselen

Lebmaagzweren

Lebmaag van vleeskalveren gevoelig voor stressfactoren - uit de dierenartspraktijk
Een dierenarts geeft advies aan een veehouder met een kalf met lebmaagzweren

Scherp in de lepmaag

Ijzerdraad doordringt lebmaaguitgang - uit de dierenartspraktijk
Een veearts werd bij een rund geroepen met mogelijk een scherp voorwerp in de netmaag

Schurftbesmetting

'wassen' beste behandelingsmethode voor geïnfecteerde dieren - uit de dierenartspraktijk
In het kort behandelingsmogelijkheden van schurft

Houten tong

Kleine verwondingen aan wang, tandvlees of tong vormen bron - uit de dierenartspraktijk
Bij een dikbilstier met een gezwel bij de kaken werd door de dierenarts een houten tong oftewel actinobacillose geconstateerd, waarschijnlijk door distels in het voer, die beschadiging van het tandvle
right