Sitemenu

zondag 23 februari 2020
content-main

Kolkman, I.

Advisering nog maar weinig gangbaar

Ook bij het houden van vleesvee is een goede veterinaire begeleiding onmisbaar voor een optimale bedrijfsvoering
Goed presterende vleesveehouders streven in hun bedrijfsvoering naar optimale resultaten. De dierenarts kan via diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding helpen deze optimale resultaten te realiseren.

‘Natuurlijk’ geboortegemak

Een groot deel van de bestaande Belgisch-witblauwpopulatie lijkt in aanmerking te kunnen komen voor afkalving zonder keizersneden
Er is weinig verschil in de wanverhouding tussen het bekken van een koe en de lichaamsmaten van het kalf bij enerzijds dieren die natuurlijk kalven en anderzijds dieren die een keizersnede ondergaan,

Belangrijke bekkenmaten

Grote variatie bekkenmaten Belgisch witblauw maakt selectie op natuurlijk kalven mogelijk
Kunnen Belgische witblauwen afkalven zonder keizersnede?

Scherp op schurft

Besmetting zorgt voor toenemende agressie en minder lange herkauwactiviteit
Het aantal besmettingen met schurft stijgt bij het Belgisch-witblauwvee.

Natuurlijk versus keizersnede

Nieuwe onderzoeksresultaten leiden tot bijgestelde inzichten
Uit lopend Belgisch onderzoek rond natuurlijk kalven van koeien van het Belgisch-witblauwras blijkt dat waarschijnlijk een groter wordend bekkenoppervlakte, het kalfvermogen, de lichaamsmaten van het
right