Sitemenu

zondag 19 januari 2020
content-main

Antibioticagebruik

Nieuws

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Gent hebben een gen ontdekt dat de zaadopbrengst in maishybriden met 10 tot 15 procent kan verhogen. Het onderzoek is gepresenteerd in het wetenschapsblad Nature. 

Gen ontdekt dat maisopbrengst verhoogt met tien tot vijftien procent

Nieuws

In 2014 was het antibioticumgebruik in de rundveesector in Nederland 19,7 procent lager dan in 2013. De daling is volgens de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa), die gisteren de gebruikscijfers over 2014 presenteerde, vooral toe te schrijven aan de melkveesector.

Zoogkoeienhouders wisten hun gemiddelde dierdagdosering ook in 2014 laag te houden

Nieuws

De dagdagelijkse praktijk in de vleesveehouderij is niet de grote boosdoener voor het huidige probleem van hoog antibioticagebruik en – resistentie.  ‘Niet minder maar gerichter gebruik bij vleesvee is wel aan de orde.’ 

De rundveehouder kan de vleeskalversector ondersteunen door gezonde kalveren aan te leveren via correcte biestverstrekking

Nieuws

Nederland is ten onrechte als het slechtst presterende land van Europa aangemerkt waar het gaat om antibioticagebruik in de veehouderij.

Nederland is volgens Europese vergelijking hekkensluiter antibioticagebruik

Nieuws

In 2010 is het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderijsector met 12 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het is niet bekend hoeveel rundveehouders hebben bijgedragen aan de antibioticareductie

Nieuws

De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierenhouderij in Nederland dringt erop aan dat dierenartsen en veehouders alle antibiotica die ze gebruiken, registreren in een centrale database. Eind dit jaar moet die database actief zijn.

Ook stuurgroep wil halvering van het antibioticagebruik in 2013

Nieuws

Minister Gerda Verburg van LNV houdt vast aan een reductie van het antibioticagebruik met 50 procent in 2013.

Minister Verburg zet de AID gerichter in op groep dwarsliggende veehouders en dierenartsen

Nieuws

De brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat het antibioticagebruik in 2011 met 20 procent moet zijn afgenomen, was niet door minister Gerda Verburg getekend.

Inhoud brief antibioticagebruik kan nog veranderen

Nieuws

Minister Gerda Verburg neemt maatregelen als veehouders en dierenartsen het antibioticagebruik in 2011 niet met 20 procent terugdringen ten opzichte van 2009.

80% antibiotica verkocht door 5% dierenartsen

Nieuws

Uit cijfers van de Nederlandse veterinaire farmaceutische industrie (Fidin), die gepresenteerd werden op een symposium van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskundige (KNMvD) ove

right