Sitemenu

woensdag 16 oktober 2019
content-main-left

Affligem 2016

content-main-right
 • 1 Fadey vd Breehoeve (v. Cabri), 1a stieren 6-10 m en kampioen
  1 Fadey vd Breehoeve (v. Cabri), 1a stieren 6-10 m en kampioen
 • 2 Kornel vh Kruisborre (v. Sheriff), 1a stieren 6-10 m
  2 Kornel vh Kruisborre (v. Sheriff), 1a stieren 6-10 m
 • 3 Klaroen van Moorsel (v. Depute), 1a stieren 10-18 m
  3 Klaroen van Moorsel (v. Depute), 1a stieren 10-18 m
 • 4 Katastroof vh Bareelhof (v. Imperial), 1a stieren 10-18 m
  4 Katastroof vh Bareelhof (v. Imperial), 1a stieren 10-18 m
 • 5 Jack & Jones vh Bareelhof (v. Halifax), 1a stieren 10-18 m en kampioen
  5 Jack & Jones vh Bareelhof (v. Halifax), 1a stieren 10-18 m en kampioen
 • 6 Jeoffrey vd Schoolhoeve (v. Magloire), 1a stieren 10-18 m
  6 Jeoffrey vd Schoolhoeve (v. Magloire), 1a stieren 10-18 m
 • 7 Jef vd Stalijzer (v. Helgo), 1a stieren 10-18 m
  7 Jef vd Stalijzer (v. Helgo), 1a stieren 10-18 m
 • 8 Jose CA vd Paddenhoeve (v. Orval), 1a stieren 10-18 m
  8 Jose CA vd Paddenhoeve (v. Orval), 1a stieren 10-18 m
 • 9 Justen vd Sluizenweg (v. Grommit), 1a stieren 18-30 m
  9 Justen vd Sluizenweg (v. Grommit), 1a stieren 18-30 m
 • 10 Jeronimo v Thiewinkel (v. Imperial), 1a stieren 18-30 m
  10 Jeronimo v Thiewinkel (v. Imperial), 1a stieren 18-30 m
 • 11 Diligent van Perenhof (v. Imperial), 1a stieren 18-30 m en kampioen
  11 Diligent van Perenhof (v. Imperial), 1a stieren 18-30 m en kampioen
 • 12 Affectueux dl Hesbaye, 1a stieren ouder dan 30 m
  12 Affectueux dl Hesbaye, 1a stieren ouder dan 30 m
 • 13 Kastanje van Terbeck (v. Sheriff), 1a vaarzen 6-10 m
  13 Kastanje van Terbeck (v. Sheriff), 1a vaarzen 6-10 m
 • 14 Hedwige vd Bremberg (v. Embleme), 1a vaarzen 6-10 m en kampioene
  14 Hedwige vd Bremberg (v. Embleme), 1a vaarzen 6-10 m en kampioene
 • 15 Kristal van 't Herent (v. Attribut), 1a vaarzen 6-10 m
  15 Kristal van 't Herent (v. Attribut), 1a vaarzen 6-10 m
 • 16 Dimpna van 't Selhuys (v. Or), 1a vaarzen 6-10 m
  16 Dimpna van 't Selhuys (v. Or), 1a vaarzen 6-10 m
 • 17 Karlijn vh Kruisborre (v. Noceur), 1a vaarzen 10-20 m
  17 Karlijn vh Kruisborre (v. Noceur), 1a vaarzen 10-20 m
 • 18 Karaat van Terbeck (v. Fiacre), 1a vaarzen 10-20 m
  18 Karaat van Terbeck (v. Fiacre), 1a vaarzen 10-20 m
 • 19 Avalon vd Bremberg (. Hazard), 1a vaarzen 10-20 m
  19 Avalon vd Bremberg (. Hazard), 1a vaarzen 10-20 m
 • 20 Jasmijn van Terbeck (v. Imperial), 1a vaarzen 10-20 m en kampioene
  20 Jasmijn van Terbeck (v. Imperial), 1a vaarzen 10-20 m en kampioene
 • 21 Jaserie vh Kruisborre (v. Imperial), 1a vaarzen 10-20 m
  21 Jaserie vh Kruisborre (v. Imperial), 1a vaarzen 10-20 m
 • 22 Julie van Willecome (v. Attribut), 1a vaarzen 10-20 m
  22 Julie van Willecome (v. Attribut), 1a vaarzen 10-20 m
 • 23 Jalouse vd Kerkenhofstede (v. Or), 1a vaarzen 20-32 m
  23 Jalouse vd Kerkenhofstede (v. Or), 1a vaarzen 20-32 m
 • 24 Doortje van Perenhof (v. Argan), 1a vaarzen 20-32 m
  24 Doortje van Perenhof (v. Argan), 1a vaarzen 20-32 m
 • 25 Ivoire vh Bareelhof (v. Imperial), 1a vaarzen 20-32 en kampioene
  25 Ivoire vh Bareelhof (v. Imperial), 1a vaarzen 20-32 en kampioene
 • 26 Iris van Daisel (v. Ichor), 1a gekalfde vaarzen en koeien
  26 Iris van Daisel (v. Ichor), 1a gekalfde vaarzen en koeien
 • 27 Granny vh Smetlede (v. Orme), 1a gekalfde vaarzen en koeien
  27 Granny vh Smetlede (v. Orme), 1a gekalfde vaarzen en koeien
 • 28 Gini van Terbeck (v. Adajio), 1a gekalfde vaarzen en koeien en kampioene
  28 Gini van Terbeck (v. Adajio), 1a gekalfde vaarzen en koeien en kampioene
right