Sitemenu

zondag 23 februari 2020
content-main-left

Nieuwsberichten over Maatschappij

20-02-2020
Niet de landbouw, maar het verkeer is de grootste veroorzaker van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Dat blijkt uit een stikstofonderzoek dat door het Mesdagfonds is uitgevoerd en vandaag in Den Haag is gepresenteerd.
19-02-2020
Ruim 3800 landbouwers hebben in 2020 een beheerovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug te geven.
14-02-2020
Actiegroep Agractie start een stickeractie om consumenten te attenderen op boervriendelijke en boeronvriendelijke producten in de supermarkt.
13-02-2020
Nederlandse supermarkten verkochten vorig jaar 3,6 procent minder vlees dan in 2018, stelt Het Financieele Dagblad op basis van cijfers van marktonderzoeker IRI.
06-02-2020
De voorzitter van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn sinds 2009, Dirk Lips, praatte de toehoorders op het Vleesveecongres 2019 bij over de hete hangijzers in de veehouderij op het vlak van dierenwelzijn.
04-02-2020
Landbouwminister Schouten wil het gebruik van glyfosaat op gronden van Staatsbosbeheer in twee jaar tijd afbouwen naar nul. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
03-02-2020
Een opmerkelijk wetsvoorstel in Frankrijk die typische plattelandsgeuren en –geluiden als nationaal erfgoed wil erkennen, werd door het parlement goedgekeurd. Daarmee maakt Frankrijk een einde aan de stroom van klachten over kraaiende hanen, loeiende koeien en zingende insecten. 
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right