Sitemenu

zaterdag 24 maart 2018
content-main-left

Economie

Nieuws

In de hoedanigheid van hun financiële tak Sogepa is het Waals gewest op zoek naar kandidaat-overnemers voor Veviba. Veviba, de Verbist-dochter in Bastenaken, is uitbater van de site in de Ardennen. Dat meldt het kabinet van Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet.

De Waalse overheid wil de verkoop snel afhandelen, kandidaten moeten zich vóór woensdag melden

Nieuws

Het Olense bedrijf Vanlommel, actief in de kalverhouderij, blijkt vervallen vlees uitgevoerd te hebben naar Kosovo. Federaal voedselagentschap FAVV bevestigt echter dat het om een menselijke fout gaat en niet om fraude. 

Ook kalverbedrijf Vanlommel kreeg te maken met een fraudemelding, maar het FAVV bevestigt dat een menselijke fout de oorzaak was van de inbeslagname van vlees in Kosovo

Nieuws

Het Agrofront heeft na een uitgebreid ketenoverleg een pakket maatregelen voorgelegd aan federaal minister van landbouw Ducarme.

Onder andere met gerichte promotie, ook richting horeca, wil de landbouworganisatie het consumentenvertrouwen herstellen

Nieuws

Tijdens een overleg tussen de verschillende schakels in de vleesveeketen hebben de vertegenwoordigers van het Agrofront (ABS, BB en FWA) opnieuw gepleit voor een efficiënte aanpak van de crisis. Ze richten zich daarbij op drie sporen. 

De landbouworganisaties vragen meer transparantie in de slachthuissector

Nieuws

Als signaal dat de recente vaststellingen bij Veviba in Bastenaken onaanvaardbaar zijn, hebben de landbouworganisaties beslist om zich burgerlijke partij te stellen in het Veviba-dossier. Dat bevestigt Boerenbond.

Recent werd nog een interprofessioneel akkoord ondertekend tussen landbouworganisaties en de vlees- en slachtsector. De landbouworganisaties vragen nu om nog meer transparantie uit deze sector

Nieuws

Het Belgisch Voedselagentschap meldt dat in het huidige stadium van het onderzoek twee producten werden geïdentificeerd die een mogelijk risico vormen voor de consumenten.

Momenteel kunnen twee in de handel gebrachte producten impact hebben op de gezondheid van de consument

Nieuws

Na het recordbedrag van 2016 is de export van landbouwproducten uit de EU in 2017 opnieuw gestegen. De 28 landen van de Europese unie exporteerden samen landbouwproducten ter waarde van 137,9 miljard euro. Opnieuw is dit een stijging, ditmaal met 5,1%.

De export van landbouwproducten uit de EU steeg in 2017 door naar 137,9 miljard euro

Nieuws

Veehouders zouden nog maar een bepaald percentage misregistraties zelf moeten mogen herstellen. En de aanmeldperiode voor de geboorte van een kalf zou moeten worden teruggebracht tot drie dagen in plaats van drie werkdagen. Dit zijn twee van de concrete aanpassingen die zijn voorgesteld om het I&R-systeem minder foutgevoelig te maken.

Een van de voorstellen bepaalt dat de aanmeldperiode voor de geboorte van een kalf zou moeten worden teruggebracht tot drie dagen in plaats van drie werkdagen

Nieuws

Na een uitgebreide testperiode heeft Belbeef een producentenportaal beschikbaar gesteld voor alle gecertificeerde veehouders. Met deze toepassing kunnen vleesveehouders het traject van hun runderen volgen in het Belbeef-traceringssysteem.

Veehouders gecertificeerd bij Belbeef kunnen voortaan het traject van hun runderen verder in de keten opvolgen

Nieuws

Na tien maanden bouwen zijn deze maand de eerste runderen in de nieuwe slachterij van Vion in Leeuwarden geslacht.

Dieren voor het programma Waddenrund moeten minimaal 120 dagen weiden
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Eiwit in het voerrantsoen is geen goedkoop onderdeel.Uit de marktinfo voer blijkt dat voor eiwitrijk krachtvoer de marktprijs een stuk hoger is dan de voederwaardeprijs. Denkt u zelf eiwit gaan te telen op uw bedrijf?
Ja, soja
Ja, veldbonen
Ja, voedererwten
Ja, niet-bittere lupinen
Ja, maar niet zelf. Eventueel in samenspraak met akkerbouwer uit de buurt
Neen
right