Sitemenu

woensdag 19 september 2018
content-main-left

Economie

Nieuws

Na een uitgebreide testperiode heeft Belbeef een producentenportaal beschikbaar gesteld voor alle gecertificeerde veehouders. Met deze toepassing kunnen vleesveehouders het traject van hun runderen volgen in het Belbeef-traceringssysteem.

Veehouders gecertificeerd bij Belbeef kunnen voortaan het traject van hun runderen verder in de keten opvolgen

Nieuws

Na tien maanden bouwen zijn deze maand de eerste runderen in de nieuwe slachterij van Vion in Leeuwarden geslacht.

Dieren voor het programma Waddenrund moeten minimaal 120 dagen weiden

Nieuws

Jaarlijks sterven er in Nederland en Vlaanderen in totaal ruim 6000 runderen als gevolg van letsel door zwerfafval. Dit blijkt uit onderzoek van masterstudent Robin van de Bles van Wageningen Universiteit.

Zwerfvuil in voer kost Nederlandse en Vlaamse veehouders jaarlijks honderden euro’s

Nieuws

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving moeten rechthebbende veehouders in Vlaanderen ook voor de campagne 2018 minstens 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken.

Om de volledige rechten te behouden moeten veehouders ook in 2018 steeds minimaal 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken

Nieuws

Uit de meest recente statistieken van Eurostat blijkt dat het aantal runderen in België in 2017 sterk is gedaald.

Vooral in de groep niet-melkgevende koeien is de daling van aantal dieren het grootst aldus Eurostat

Nieuws

Vijf Belgische bedrijven, allemaal actief in de vleessector, willen via een netwerkonderneming een herstructurering van de groep Derwa realiseren. Het gaat daarbij in het bijzonder om de bedrijven Derwa en Vieille Abbaye, ondernemingen actief in de vleesverwerking.

De vijf Belgische partners hebben ook al een investeringsplan uitgewerkt voor de groep Derwa

Nieuws

Naar aanleiding van de fosfaatproblematiek in de vleesveehouderij en de recente ontwikkelingen hieromtrent, wil vleesveehouder Maurits Tepper de krachten binnen de sector bundelen. Hiervoor krijgt hij de steun van enkele natuurorganisaties waaronder Natuurmomumenten en Free Nature, stamboeken en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). 

Ook de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en Natuurmomumenten ondersteunen het initiatief van vleesveehouder Maurits Tepper

Nieuws

Destructiebedrijf Rendac heeft het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorgesteld om de destructietarieven voor dit jaar te verhogen met gemiddeld dertig procent per dier.

Het stoptarief van Rendac blijft nagenoeg gelijk

Nieuws

LTO: fosfaatbeschikking goed controleren

17-01-2018  · 1 reactie

De LTO-vakgroep Vleesveehouderij roept alle vleesveehouders op de beschikking voor de fosfaatrechten goed te controleren. Deze beschikking valt deze maand bij de Nederlandse veehouders op de mat. 

Voor vleesveehouders is het belangrijk dat dieren met diercategorie 101 en 102 fosfaatrechten krijgen

Nieuws

Vleesveehouders denken dat de beschermde geografische aanduiding (BGA) voor Belgisch-witblauwvlees een extra troef zou zijn voor de promotie van het ras.

Momenteel buigt Europa zich over het BGA-dossier
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right