Sitemenu

zaterdag 24 maart 2018
content-main-left

Economie

Nieuws

De gekoppelde zoogkoeienpremie staat nog niet meteen onder druk. Dat gaf Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (EVP) aan tijdens het vleesveecongres in het Vlaamse Lummen. 

Zowel in zijn toelichting als tijdens het daaropvolgende debat gaf EU-parlementslid Vandenkendelaere aan dat naar zijn inschatting de zoogkoeienpremie niet meteen onder druk staat

Nieuws

In zijn recent gepubliceerde jaarprogramma geeft VLAM aan komend jaar 1.410.650 euro te investeren in de promotie van rund-, kalver- en schapenvlees.

Recent was VLAM met zijn campagne 'Lekker van bij ons' aanwezig op Horeca Expo in Gent

Nieuws

Het aantal runderen in België is afgelopen jaar met 3,9 procent afgenomen naar 2,45 miljoen stuks. In Wallonië ging de daling met 5,0 procent sneller dan in Vlaanderen (-3,0 procent).

Over heel België gezien nam met name het aantal zoogkoeien en vleeskalveren af

Nieuws

De EU belast de import van mais met een heffing van 5,16 euro per ton. De heffing is op dinsdag 8 augustus ingegaan.

De lage dollarkoers maakt overzeese mais goedkoper

Nieuws

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem (agroforestry) in het najaar 2017 – voorjaar 2018, moeten zich inschrijven via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be. Inschrijven kan dit jaar tot uiterlijk 15 september.

Nieuws

Met een karkasgewicht van 868 kg heeft Fenne van fokker Corneel van Mierlo uit Bergeijk een nieuw record gevestigd in de Nederlandse blonde d’Aquitaine wereld.

Fenne op 6-jarige leeftijd in Bergeijk (foto: blonde d'Aquitaine stamboek Nederland)

Nieuws

De Verenigde Staten hebben de import van vers rundvlees vanuit Brazilië tijdelijk opgeschort. 

11 procent van het Braziliaans rundvlees voldeed niet aan de USDA normen

Nieuws

De prijzen van dikbilstieren en -koeien blijven in België onder druk staan door een onevenwicht in vraag en aanbod. Dat weerspiegelt zich in een verder dalende rentabiliteit op de Vlaamse bedrijven. Dat meldt Boerenbond.

De vleesveebarometer toont de relatieve rentabiliteit voor een gemiddeld zoogveebedrijf met afmesten van eigen stieren en koeien (bron: Boerenbond)

Nieuws

Het aantal biologische bedrijven in Wallonië steeg in 2016 met een totaal van 146 nieuwe biobedrijven. Dat is een record, zo meldt Biowallonie.

Het aantal biologisch gehouden dieren is in Wallonië meer dan verdubbeld

Nieuws

De VanDrie Group brengt een nieuw vleesconcept op de markt onder de naam Joviander. Met dit nieuwe vleesconcept speelt de VanDrie Group in op het toenemende aanbod van kruislingkalveren vanuit de melkveehouderij.

Joviander is vlees van Belgisch witblauwe kruislingkalveren
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Eiwit in het voerrantsoen is geen goedkoop onderdeel.Uit de marktinfo voer blijkt dat voor eiwitrijk krachtvoer de marktprijs een stuk hoger is dan de voederwaardeprijs. Denkt u zelf eiwit gaan te telen op uw bedrijf?
Ja, soja
Ja, veldbonen
Ja, voedererwten
Ja, niet-bittere lupinen
Ja, maar niet zelf. Eventueel in samenspraak met akkerbouwer uit de buurt
Neen
right