Sitemenu

donderdag 13 december 2018
content-main-left

Economie

Nieuws

Tijdens een overleg tussen de verschillende schakels in de vleesveeketen hebben de vertegenwoordigers van het Agrofront (ABS, BB en FWA) opnieuw gepleit voor een efficiënte aanpak van de crisis. Ze richten zich daarbij op drie sporen. 

De landbouworganisaties vragen meer transparantie in de slachthuissector

Nieuws

Als signaal dat de recente vaststellingen bij Veviba in Bastenaken onaanvaardbaar zijn, hebben de landbouworganisaties beslist om zich burgerlijke partij te stellen in het Veviba-dossier. Dat bevestigt Boerenbond.

Recent werd nog een interprofessioneel akkoord ondertekend tussen landbouworganisaties en de vlees- en slachtsector. De landbouworganisaties vragen nu om nog meer transparantie uit deze sector

Nieuws

Het Belgisch Voedselagentschap meldt dat in het huidige stadium van het onderzoek twee producten werden geïdentificeerd die een mogelijk risico vormen voor de consumenten.

Momenteel kunnen twee in de handel gebrachte producten impact hebben op de gezondheid van de consument

Nieuws

Na het recordbedrag van 2016 is de export van landbouwproducten uit de EU in 2017 opnieuw gestegen. De 28 landen van de Europese unie exporteerden samen landbouwproducten ter waarde van 137,9 miljard euro. Opnieuw is dit een stijging, ditmaal met 5,1%.

De export van landbouwproducten uit de EU steeg in 2017 door naar 137,9 miljard euro

Nieuws

Veehouders zouden nog maar een bepaald percentage misregistraties zelf moeten mogen herstellen. En de aanmeldperiode voor de geboorte van een kalf zou moeten worden teruggebracht tot drie dagen in plaats van drie werkdagen. Dit zijn twee van de concrete aanpassingen die zijn voorgesteld om het I&R-systeem minder foutgevoelig te maken.

Een van de voorstellen bepaalt dat de aanmeldperiode voor de geboorte van een kalf zou moeten worden teruggebracht tot drie dagen in plaats van drie werkdagen

Nieuws

Na een uitgebreide testperiode heeft Belbeef een producentenportaal beschikbaar gesteld voor alle gecertificeerde veehouders. Met deze toepassing kunnen vleesveehouders het traject van hun runderen volgen in het Belbeef-traceringssysteem.

Veehouders gecertificeerd bij Belbeef kunnen voortaan het traject van hun runderen verder in de keten opvolgen

Nieuws

Na tien maanden bouwen zijn deze maand de eerste runderen in de nieuwe slachterij van Vion in Leeuwarden geslacht.

Dieren voor het programma Waddenrund moeten minimaal 120 dagen weiden

Nieuws

Jaarlijks sterven er in Nederland en Vlaanderen in totaal ruim 6000 runderen als gevolg van letsel door zwerfafval. Dit blijkt uit onderzoek van masterstudent Robin van de Bles van Wageningen Universiteit.

Zwerfvuil in voer kost Nederlandse en Vlaamse veehouders jaarlijks honderden euro’s

Nieuws

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving moeten rechthebbende veehouders in Vlaanderen ook voor de campagne 2018 minstens 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken.

Om de volledige rechten te behouden moeten veehouders ook in 2018 steeds minimaal 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken

Nieuws

Uit de meest recente statistieken van Eurostat blijkt dat het aantal runderen in België in 2017 sterk is gedaald.

Vooral in de groep niet-melkgevende koeien is de daling van aantal dieren het grootst aldus Eurostat
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right