Sitemenu

woensdag 19 september 2018
content-main-left

Economie

Nieuws

De Nederlandse bank ING voorspelt dat de komende vijf jaar de vleesconsumptie zal dalen met 3,4%. In België zou dit 4,6% zijn, in Nederland 2,8%.

Fransen, Luxemburgers en Belgen zouden rundvlees het meest missen mocht het niet meer beschikbaar zijn (bron: VLAM)

Nieuws

Fokkerijorganisatie CRV heeft het boekjaar 2016-2017 afgesloten met een netto-resultaat van 8,2 miljoen euro.

Het goede resultaat van CRV is onder meer te danken aan de herstellende melkprijzen, internationaal blijven de omstandigheden in de vleesmarkt moeilijk

Nieuws

De gekoppelde zoogkoeienpremie staat nog niet meteen onder druk. Dat gaf Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (EVP) aan tijdens het vleesveecongres in het Vlaamse Lummen. 

Zowel in zijn toelichting als tijdens het daaropvolgende debat gaf EU-parlementslid Vandenkendelaere aan dat naar zijn inschatting de zoogkoeienpremie niet meteen onder druk staat

Nieuws

In zijn recent gepubliceerde jaarprogramma geeft VLAM aan komend jaar 1.410.650 euro te investeren in de promotie van rund-, kalver- en schapenvlees.

Recent was VLAM met zijn campagne 'Lekker van bij ons' aanwezig op Horeca Expo in Gent

Nieuws

Het aantal runderen in België is afgelopen jaar met 3,9 procent afgenomen naar 2,45 miljoen stuks. In Wallonië ging de daling met 5,0 procent sneller dan in Vlaanderen (-3,0 procent).

Over heel België gezien nam met name het aantal zoogkoeien en vleeskalveren af

Nieuws

De EU belast de import van mais met een heffing van 5,16 euro per ton. De heffing is op dinsdag 8 augustus ingegaan.

De lage dollarkoers maakt overzeese mais goedkoper

Nieuws

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem (agroforestry) in het najaar 2017 – voorjaar 2018, moeten zich inschrijven via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be. Inschrijven kan dit jaar tot uiterlijk 15 september.

Nieuws

Met een karkasgewicht van 868 kg heeft Fenne van fokker Corneel van Mierlo uit Bergeijk een nieuw record gevestigd in de Nederlandse blonde d’Aquitaine wereld.

Fenne op 6-jarige leeftijd in Bergeijk (foto: blonde d'Aquitaine stamboek Nederland)

Nieuws

De Verenigde Staten hebben de import van vers rundvlees vanuit Brazilië tijdelijk opgeschort. 

11 procent van het Braziliaans rundvlees voldeed niet aan de USDA normen

Nieuws

De prijzen van dikbilstieren en -koeien blijven in België onder druk staan door een onevenwicht in vraag en aanbod. Dat weerspiegelt zich in een verder dalende rentabiliteit op de Vlaamse bedrijven. Dat meldt Boerenbond.

De vleesveebarometer toont de relatieve rentabiliteit voor een gemiddeld zoogveebedrijf met afmesten van eigen stieren en koeien (bron: Boerenbond)
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right