Sitemenu

donderdag 13 december 2018
content-main-left

Economie

Nieuws

Vijf Belgische bedrijven, allemaal actief in de vleessector, willen via een netwerkonderneming een herstructurering van de groep Derwa realiseren. Het gaat daarbij in het bijzonder om de bedrijven Derwa en Vieille Abbaye, ondernemingen actief in de vleesverwerking.

De vijf Belgische partners hebben ook al een investeringsplan uitgewerkt voor de groep Derwa

Nieuws

Naar aanleiding van de fosfaatproblematiek in de vleesveehouderij en de recente ontwikkelingen hieromtrent, wil vleesveehouder Maurits Tepper de krachten binnen de sector bundelen. Hiervoor krijgt hij de steun van enkele natuurorganisaties waaronder Natuurmomumenten en Free Nature, stamboeken en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). 

Ook de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en Natuurmomumenten ondersteunen het initiatief van vleesveehouder Maurits Tepper

Nieuws

Destructiebedrijf Rendac heeft het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorgesteld om de destructietarieven voor dit jaar te verhogen met gemiddeld dertig procent per dier.

Het stoptarief van Rendac blijft nagenoeg gelijk

Nieuws

LTO: fosfaatbeschikking goed controleren

17-01-2018  · 1 reactie

De LTO-vakgroep Vleesveehouderij roept alle vleesveehouders op de beschikking voor de fosfaatrechten goed te controleren. Deze beschikking valt deze maand bij de Nederlandse veehouders op de mat. 

Voor vleesveehouders is het belangrijk dat dieren met diercategorie 101 en 102 fosfaatrechten krijgen

Nieuws

Vleesveehouders denken dat de beschermde geografische aanduiding (BGA) voor Belgisch-witblauwvlees een extra troef zou zijn voor de promotie van het ras.

Momenteel buigt Europa zich over het BGA-dossier

Nieuws

De Nederlandse bank ING voorspelt dat de komende vijf jaar de vleesconsumptie zal dalen met 3,4%. In België zou dit 4,6% zijn, in Nederland 2,8%.

Fransen, Luxemburgers en Belgen zouden rundvlees het meest missen mocht het niet meer beschikbaar zijn (bron: VLAM)

Nieuws

Fokkerijorganisatie CRV heeft het boekjaar 2016-2017 afgesloten met een netto-resultaat van 8,2 miljoen euro.

Het goede resultaat van CRV is onder meer te danken aan de herstellende melkprijzen, internationaal blijven de omstandigheden in de vleesmarkt moeilijk

Nieuws

De gekoppelde zoogkoeienpremie staat nog niet meteen onder druk. Dat gaf Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (EVP) aan tijdens het vleesveecongres in het Vlaamse Lummen. 

Zowel in zijn toelichting als tijdens het daaropvolgende debat gaf EU-parlementslid Vandenkendelaere aan dat naar zijn inschatting de zoogkoeienpremie niet meteen onder druk staat

Nieuws

In zijn recent gepubliceerde jaarprogramma geeft VLAM aan komend jaar 1.410.650 euro te investeren in de promotie van rund-, kalver- en schapenvlees.

Recent was VLAM met zijn campagne 'Lekker van bij ons' aanwezig op Horeca Expo in Gent

Nieuws

Het aantal runderen in België is afgelopen jaar met 3,9 procent afgenomen naar 2,45 miljoen stuks. In Wallonië ging de daling met 5,0 procent sneller dan in Vlaanderen (-3,0 procent).

Over heel België gezien nam met name het aantal zoogkoeien en vleeskalveren af
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right