Sitemenu

donderdag 13 december 2018
content-main-left

Economie

Nieuws

De EU belast de import van mais met een heffing van 5,16 euro per ton. De heffing is op dinsdag 8 augustus ingegaan.

De lage dollarkoers maakt overzeese mais goedkoper

Nieuws

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem (agroforestry) in het najaar 2017 – voorjaar 2018, moeten zich inschrijven via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be. Inschrijven kan dit jaar tot uiterlijk 15 september.

Nieuws

Met een karkasgewicht van 868 kg heeft Fenne van fokker Corneel van Mierlo uit Bergeijk een nieuw record gevestigd in de Nederlandse blonde d’Aquitaine wereld.

Fenne op 6-jarige leeftijd in Bergeijk (foto: blonde d'Aquitaine stamboek Nederland)

Nieuws

De Verenigde Staten hebben de import van vers rundvlees vanuit Brazilië tijdelijk opgeschort. 

11 procent van het Braziliaans rundvlees voldeed niet aan de USDA normen

Nieuws

De prijzen van dikbilstieren en -koeien blijven in België onder druk staan door een onevenwicht in vraag en aanbod. Dat weerspiegelt zich in een verder dalende rentabiliteit op de Vlaamse bedrijven. Dat meldt Boerenbond.

De vleesveebarometer toont de relatieve rentabiliteit voor een gemiddeld zoogveebedrijf met afmesten van eigen stieren en koeien (bron: Boerenbond)

Nieuws

Het aantal biologische bedrijven in Wallonië steeg in 2016 met een totaal van 146 nieuwe biobedrijven. Dat is een record, zo meldt Biowallonie.

Het aantal biologisch gehouden dieren is in Wallonië meer dan verdubbeld

Nieuws

De VanDrie Group brengt een nieuw vleesconcept op de markt onder de naam Joviander. Met dit nieuwe vleesconcept speelt de VanDrie Group in op het toenemende aanbod van kruislingkalveren vanuit de melkveehouderij.

Joviander is vlees van Belgisch witblauwe kruislingkalveren

Nieuws

Het record aan rundveeslachtingen in Nederland is verbroken. In de eerste dertien weken van dit jaar kwamen in totaal ruim 215.000 koeien aan de haken. In 2015 en 2014 waren dat in dezelfde periode respectievelijk 144.000 en 126.000 koeien.

Meer melkkoeien naar de slacht vanwege fosfaatreductieplan

Nieuws

De Braziliaanse vleessector slaakt een zucht van verlichting. China, dat een importstop voor Braziliaans rundvlees had ingesteld vanwege de recent ontdekte vleesfraude met bedorven vlees, heeft de importstop opgeheven.

Nieuws

De Braziliaanse uitvoer van bedorven vlees dat vorige week aan de oppervlakte kwam, blijft niet zonder gevolgen. China, de tweede grootste importeur van Braziliaans vlees, heeft gisteren de import stopgezet.

De export van vlees (kip, varken en rund) vertegenwoordigt 15 procent van de Braziliaanse export.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right