Sitemenu

zondag 24 juni 2018
content-main-left

Economie

Nieuws

Voor een nieuwe periode van drie jaar zijn de pachtprijscoëfficiënten aangepast en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Historisch gezien is landbouwgrond pachten het duurst in de Kempen en het goedkoopst in de (zand)leemstreek en de kustpolders.

Nieuws

Vlaamse landbouwminister Schauvliege heeft aangekondigd dat Vlaanderen de Europese enveloppe voor landbouwsectoren in nood van 6,9 miljoen euro zal verhogen tot een bedrag van 10 miljoen euro.

De Vlaamse extra crisissteun voorziet in 50 euro per ha blijvend grasland

Nieuws

Markt zoogkoeienpremierechten uit balans

22-11-2016  · 1 reactie

Er is momenteel een overaanbod aan premierechten voor zoogkoeien in Vlaanderen. Dat meldt Boer en Tuinder dit weekend. De vraag is beperkt.

Vraag en aanbod zoogkoepremierechten uit balans

Nieuws

De veeprijs op de wekelijkse markt van Ciney is in de voorbije zes weken fors gedaald. Dat meldt de nationale federatie van Belgische veehandelaars (FNCB) aan AgriPress Benelux.

De prijs voor koeien is in de laatste zes weken met 200 tot 300 euro per stuk gedaald.

Nieuws

Een op vijf vleesveehouders kampt met meer dan een jaar betaalachterstand. Dat blijkt uit een enquête bij een 600-tal deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), die in maart 2016 werd afgenomen.

Jonge landbouwers zijn vaker krap bij kas

Nieuws

Phil Hogan wil de komende drie jaren meer nadruk op een ‘duurzame’ vleesproductie. Dat zei de EU-landbouwcommissaris in Rotterdam op de jaarlijkse conventie van de Europese vlees- en veehandelindustrie UECBV.  Zo meldt globalmeatnews.com.

Komende vleespromotiecampagnes moeten de bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en andere milieu-uitdagingen in de verf zetten

Nieuws

De btw-landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dat maakte het kabinet bekend.

Nieuws

Het Departement Landbouw en Visserij publiceert voortaan alle actuele prijs- en marktinformatie op een centrale plaats op de homepage van de eigen website onder de rubriek 'Snel naar ...'. 

Nieuws

Uit de eindafrekening van de campagne 2015 blijkt dat er 149.122 zoogkoeienpremierechten in Vlaanderen werden toegekend aan 3.645 rundveehouders.

13 procent van de toegekende premierechten werden niet uitbetaald door o.a. laattijdige geboortemelding

Nieuws

‘Uw maaltijd is goedkoper dan Bobby's voer door te lage prijzen voor de Vlaamse boer’. Met die slogan voert de Belgische Boerenbond campagne in de media voor een eerlijker prijs voor de boer. 

Van de winkelprijs gaat gemiddeld slechts 20% naar de land- en tuinbouwers
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right