Sitemenu

donderdag 13 december 2018
content-main-left

Economie

Nieuws

Na overleg met LTO Nederland en LandschappenNL heeft staatssecretaris Van Dam besloten voor de niet-melkproducerende bedrijven een alternatief peilmoment in de fosfaatreductieregeling op te nemen.

Met de nieuwe maandreferentie wordt meer rekening gehouden met het normale productieverloop op vleesveebedrijven

Nieuws

De EU exporteerde in 2016 voor een recordbedrag van 130,7 miljard euro aan agri- en foodproducten naar derde landen.

Het handelsoverschot agri-food is gegroeid van 15,3 in 2015 naar 18,8 miljard euro in 2016.

Nieuws

De economische situatie op de zoogvee- en afmestbedrijven wordt steeds nijpender. Dat meldt Boerenbond. De vleesprijzen van dikbilstieren en koeien dalen al sinds begin 2016 en deze dalende trend zet zich voort begin 2017.

Figuur 1. Rentabiliteit van een gemiddeld zoogveebedrijf (bron: Boerenbond)

Nieuws

De Verenigde Staten hebben na 19 jaar importverbod vanwege BSE, het embargo op Frans rundvlees opgeheven.

De vier geautoriseerde, Europese landen bevoorraden nu drie rundvleessegmenten in de VS: kalfsvlees, eerste kwaliteit rundvlees en gehakt.

Nieuws

Al 200 leden willen meedoen aan het weidevleesprogramma waarin de zuivelcoöperatie DOC Kaas samenwerkt met slachterij Gosschalk uit Epe. 

Slachterij Gosschalk biedt een toeslag van 25 euro per koe bovenop het reguliere kilogramprijsschema

Nieuws

De Obama-administratie gaat het Europese verbod op de import van met hormonen behandeld rundvlees opnieuw aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat laat de Office of the United States Trade Representative (USTR) in een mededeling weten.

Hormonenvlees weer inzet van handelsconflict

Nieuws

In tien jaar tijd is het aantal Vlaamse rundveebedrijven met 35 procent afgenomen. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Landbouw- en Visserijrapport.

In tien jaar tijd is het aantal zoogkoeien in Vlaanderen met twaalf procent afgenomen

Nieuws

De kunstmestprijzen hebben de afgelopen weken een abrupte en sterke stijging doorgemaakt.

Door de overspannen reacties op de kunstmestmarkt lag de verkoop tijdelijk stil

Nieuws

Voor een nieuwe periode van drie jaar zijn de pachtprijscoëfficiënten aangepast en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Historisch gezien is landbouwgrond pachten het duurst in de Kempen en het goedkoopst in de (zand)leemstreek en de kustpolders.

Nieuws

Vlaamse landbouwminister Schauvliege heeft aangekondigd dat Vlaanderen de Europese enveloppe voor landbouwsectoren in nood van 6,9 miljoen euro zal verhogen tot een bedrag van 10 miljoen euro.

De Vlaamse extra crisissteun voorziet in 50 euro per ha blijvend grasland
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right