Sitemenu

zondag 22 september 2019
content-main-left

Economie

Nieuws

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving moeten rechthebbende veehouders in Vlaanderen ook voor de campagne 2018 minstens 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken.

Om de volledige rechten te behouden moeten veehouders ook in 2018 steeds minimaal 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken

Nieuws

Aantal runderen in België sterk gedaald

20-02-2018  · 2 reacties

Uit de meest recente statistieken van Eurostat blijkt dat het aantal runderen in België in 2017 sterk is gedaald.

Vooral in de groep niet-melkgevende koeien is de daling van aantal dieren het grootst aldus Eurostat

Nieuws

Vijf Belgische bedrijven, allemaal actief in de vleessector, willen via een netwerkonderneming een herstructurering van de groep Derwa realiseren. Het gaat daarbij in het bijzonder om de bedrijven Derwa en Vieille Abbaye, ondernemingen actief in de vleesverwerking.

De vijf Belgische partners hebben ook al een investeringsplan uitgewerkt voor de groep Derwa

Nieuws

Naar aanleiding van de fosfaatproblematiek in de vleesveehouderij en de recente ontwikkelingen hieromtrent, wil vleesveehouder Maurits Tepper de krachten binnen de sector bundelen. Hiervoor krijgt hij de steun van enkele natuurorganisaties waaronder Natuurmomumenten en Free Nature, stamboeken en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). 

Ook de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en Natuurmomumenten ondersteunen het initiatief van vleesveehouder Maurits Tepper

Nieuws

Destructiebedrijf Rendac heeft het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorgesteld om de destructietarieven voor dit jaar te verhogen met gemiddeld dertig procent per dier.

Het stoptarief van Rendac blijft nagenoeg gelijk

Nieuws

LTO: fosfaatbeschikking goed controleren

17-01-2018  · 3 reacties

De LTO-vakgroep Vleesveehouderij roept alle vleesveehouders op de beschikking voor de fosfaatrechten goed te controleren. Deze beschikking valt deze maand bij de Nederlandse veehouders op de mat. 

Voor vleesveehouders is het belangrijk dat dieren met diercategorie 101 en 102 fosfaatrechten krijgen

Nieuws

Vleesveehouders denken dat de beschermde geografische aanduiding (BGA) voor Belgisch-witblauwvlees een extra troef zou zijn voor de promotie van het ras.

Momenteel buigt Europa zich over het BGA-dossier

Nieuws

De Nederlandse bank ING voorspelt dat de komende vijf jaar de vleesconsumptie zal dalen met 3,4%. In België zou dit 4,6% zijn, in Nederland 2,8%.

Fransen, Luxemburgers en Belgen zouden rundvlees het meest missen mocht het niet meer beschikbaar zijn (bron: VLAM)

Nieuws

Fokkerijorganisatie CRV heeft het boekjaar 2016-2017 afgesloten met een netto-resultaat van 8,2 miljoen euro.

Het goede resultaat van CRV is onder meer te danken aan de herstellende melkprijzen, internationaal blijven de omstandigheden in de vleesmarkt moeilijk

Nieuws

De gekoppelde zoogkoeienpremie staat nog niet meteen onder druk. Dat gaf Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (EVP) aan tijdens het vleesveecongres in het Vlaamse Lummen. 

Zowel in zijn toelichting als tijdens het daaropvolgende debat gaf EU-parlementslid Vandenkendelaere aan dat naar zijn inschatting de zoogkoeienpremie niet meteen onder druk staat
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right