Sitemenu

vrijdag 21 februari 2020
content-main-left

Economie

Nieuws

Het vleesverwerkend bedrijf Veviba uit Bastenaken heeft midden april een nieuwe vergunning aangevraagd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dat meldt de Waalse landbouwminister René Collin.

Pas na de eventuele toekenning van een nieuwe vergunning kan Veviba haar activiteiten opnieuw starten in Bastenaken

Nieuws

Kalfvlees uit Nederland mag binnenkort worden geëxporteerd naar China. Het ministerie van LNV meldt dat een overeenkomst hiervoor nog voor de zomer zal worden ondertekend.

Binnenkort kan Nederland kalfsvlees exporteren naar China

Nieuws

Het Belgisch Voedselagentschap heeft de erkenning het slachthuis van Heist-op-den-Berg ingetrokken. Dat melden de Vlaamse kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen op hun voorpagina.

Onder andere door een gebrekkige hygiëne en interne controle heeft het FAVV de erkenning van het slachthuis in Heist-op-den-Berg ingetrokken

Nieuws

Om landbouwdata te delen gaan Vlaamse organisaties vanaf april aan de slag met het ontwikkelen van een infrastructuur om data te delen. Deze zogenaamde ‘DataHub voor AgroFood’ is een soort elektronische snelweg voor data op het boerenerf die het uitwisselen van data mogelijk maakt.

De boer blijft eigenaar van de data en krijgt een centrale rol in de uitwisseling van data

Nieuws

In de hoedanigheid van hun financiële tak Sogepa is het Waals gewest op zoek naar kandidaat-overnemers voor Veviba. Veviba, de Verbist-dochter in Bastenaken, is uitbater van de site in de Ardennen. Dat meldt het kabinet van Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet.

De Waalse overheid wil de verkoop snel afhandelen, kandidaten moeten zich vóór woensdag melden

Nieuws

Het Olense bedrijf Vanlommel, actief in de kalverhouderij, blijkt vervallen vlees uitgevoerd te hebben naar Kosovo. Federaal voedselagentschap FAVV bevestigt echter dat het om een menselijke fout gaat en niet om fraude. 

Ook kalverbedrijf Vanlommel kreeg te maken met een fraudemelding, maar het FAVV bevestigt dat een menselijke fout de oorzaak was van de inbeslagname van vlees in Kosovo

Nieuws

Het Agrofront heeft na een uitgebreid ketenoverleg een pakket maatregelen voorgelegd aan federaal minister van landbouw Ducarme.

Onder andere met gerichte promotie, ook richting horeca, wil de landbouworganisatie het consumentenvertrouwen herstellen

Nieuws

Tijdens een overleg tussen de verschillende schakels in de vleesveeketen hebben de vertegenwoordigers van het Agrofront (ABS, BB en FWA) opnieuw gepleit voor een efficiënte aanpak van de crisis. Ze richten zich daarbij op drie sporen. 

De landbouworganisaties vragen meer transparantie in de slachthuissector

Nieuws

Als signaal dat de recente vaststellingen bij Veviba in Bastenaken onaanvaardbaar zijn, hebben de landbouworganisaties beslist om zich burgerlijke partij te stellen in het Veviba-dossier. Dat bevestigt Boerenbond.

Recent werd nog een interprofessioneel akkoord ondertekend tussen landbouworganisaties en de vlees- en slachtsector. De landbouworganisaties vragen nu om nog meer transparantie uit deze sector

Nieuws

Het Belgisch Voedselagentschap meldt dat in het huidige stadium van het onderzoek twee producten werden geïdentificeerd die een mogelijk risico vormen voor de consumenten.

Momenteel kunnen twee in de handel gebrachte producten impact hebben op de gezondheid van de consument
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right