Sitemenu

zondag 22 september 2019
content-main-left

Economie

Nieuws

In zijn recent gepubliceerde jaarprogramma geeft VLAM aan komend jaar 1.410.650 euro te investeren in de promotie van rund-, kalver- en schapenvlees.

Recent was VLAM met zijn campagne 'Lekker van bij ons' aanwezig op Horeca Expo in Gent

Nieuws

Het aantal runderen in België is afgelopen jaar met 3,9 procent afgenomen naar 2,45 miljoen stuks. In Wallonië ging de daling met 5,0 procent sneller dan in Vlaanderen (-3,0 procent).

Over heel België gezien nam met name het aantal zoogkoeien en vleeskalveren af

Nieuws

De EU belast de import van mais met een heffing van 5,16 euro per ton. De heffing is op dinsdag 8 augustus ingegaan.

De lage dollarkoers maakt overzeese mais goedkoper

Nieuws

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem (agroforestry) in het najaar 2017 – voorjaar 2018, moeten zich inschrijven via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be. Inschrijven kan dit jaar tot uiterlijk 15 september.

Nieuws

Met een karkasgewicht van 868 kg heeft Fenne van fokker Corneel van Mierlo uit Bergeijk een nieuw record gevestigd in de Nederlandse blonde d’Aquitaine wereld.

Fenne op 6-jarige leeftijd in Bergeijk (foto: blonde d'Aquitaine stamboek Nederland)

Nieuws

De Verenigde Staten hebben de import van vers rundvlees vanuit Brazilië tijdelijk opgeschort. 

11 procent van het Braziliaans rundvlees voldeed niet aan de USDA normen

Nieuws

De prijzen van dikbilstieren en -koeien blijven in België onder druk staan door een onevenwicht in vraag en aanbod. Dat weerspiegelt zich in een verder dalende rentabiliteit op de Vlaamse bedrijven. Dat meldt Boerenbond.

De vleesveebarometer toont de relatieve rentabiliteit voor een gemiddeld zoogveebedrijf met afmesten van eigen stieren en koeien (bron: Boerenbond)

Nieuws

Het aantal biologische bedrijven in Wallonië steeg in 2016 met een totaal van 146 nieuwe biobedrijven. Dat is een record, zo meldt Biowallonie.

Het aantal biologisch gehouden dieren is in Wallonië meer dan verdubbeld

Nieuws

De VanDrie Group brengt een nieuw vleesconcept op de markt onder de naam Joviander. Met dit nieuwe vleesconcept speelt de VanDrie Group in op het toenemende aanbod van kruislingkalveren vanuit de melkveehouderij.

Joviander is vlees van Belgisch witblauwe kruislingkalveren

Nieuws

Rundveeslachtingen in Nederland breekt record

10-04-2017  · 2 reacties

Het record aan rundveeslachtingen in Nederland is verbroken. In de eerste dertien weken van dit jaar kwamen in totaal ruim 215.000 koeien aan de haken. In 2015 en 2014 waren dat in dezelfde periode respectievelijk 144.000 en 126.000 koeien.

Meer melkkoeien naar de slacht vanwege fosfaatreductieplan
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right