Sitemenu

vrijdag 21 februari 2020
content-main-left

Economie

Nieuws

Na het recordbedrag van 2016 is de export van landbouwproducten uit de EU in 2017 opnieuw gestegen. De 28 landen van de Europese unie exporteerden samen landbouwproducten ter waarde van 137,9 miljard euro. Opnieuw is dit een stijging, ditmaal met 5,1%.

De export van landbouwproducten uit de EU steeg in 2017 door naar 137,9 miljard euro

Nieuws

Veehouders zouden nog maar een bepaald percentage misregistraties zelf moeten mogen herstellen. En de aanmeldperiode voor de geboorte van een kalf zou moeten worden teruggebracht tot drie dagen in plaats van drie werkdagen. Dit zijn twee van de concrete aanpassingen die zijn voorgesteld om het I&R-systeem minder foutgevoelig te maken.

Een van de voorstellen bepaalt dat de aanmeldperiode voor de geboorte van een kalf zou moeten worden teruggebracht tot drie dagen in plaats van drie werkdagen

Nieuws

Na een uitgebreide testperiode heeft Belbeef een producentenportaal beschikbaar gesteld voor alle gecertificeerde veehouders. Met deze toepassing kunnen vleesveehouders het traject van hun runderen volgen in het Belbeef-traceringssysteem.

Veehouders gecertificeerd bij Belbeef kunnen voortaan het traject van hun runderen verder in de keten opvolgen

Nieuws

Na tien maanden bouwen zijn deze maand de eerste runderen in de nieuwe slachterij van Vion in Leeuwarden geslacht.

Dieren voor het programma Waddenrund moeten minimaal 120 dagen weiden

Nieuws

Jaarlijks sterven er in Nederland en Vlaanderen in totaal ruim 6000 runderen als gevolg van letsel door zwerfafval. Dit blijkt uit onderzoek van masterstudent Robin van de Bles van Wageningen Universiteit.

Zwerfvuil in voer kost Nederlandse en Vlaamse veehouders jaarlijks honderden euro’s

Nieuws

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving moeten rechthebbende veehouders in Vlaanderen ook voor de campagne 2018 minstens 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken.

Om de volledige rechten te behouden moeten veehouders ook in 2018 steeds minimaal 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken

Nieuws

Aantal runderen in België sterk gedaald

20-02-2018  · 2 reacties

Uit de meest recente statistieken van Eurostat blijkt dat het aantal runderen in België in 2017 sterk is gedaald.

Vooral in de groep niet-melkgevende koeien is de daling van aantal dieren het grootst aldus Eurostat

Nieuws

Vijf Belgische bedrijven, allemaal actief in de vleessector, willen via een netwerkonderneming een herstructurering van de groep Derwa realiseren. Het gaat daarbij in het bijzonder om de bedrijven Derwa en Vieille Abbaye, ondernemingen actief in de vleesverwerking.

De vijf Belgische partners hebben ook al een investeringsplan uitgewerkt voor de groep Derwa

Nieuws

Naar aanleiding van de fosfaatproblematiek in de vleesveehouderij en de recente ontwikkelingen hieromtrent, wil vleesveehouder Maurits Tepper de krachten binnen de sector bundelen. Hiervoor krijgt hij de steun van enkele natuurorganisaties waaronder Natuurmomumenten en Free Nature, stamboeken en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). 

Ook de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en Natuurmomumenten ondersteunen het initiatief van vleesveehouder Maurits Tepper

Nieuws

Destructiebedrijf Rendac heeft het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorgesteld om de destructietarieven voor dit jaar te verhogen met gemiddeld dertig procent per dier.

Het stoptarief van Rendac blijft nagenoeg gelijk
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right