Sitemenu

zondag 15 december 2019
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Besnoitiose is een snel oprukkende runderaandoening onder voornamelijk vleesvee. Maar de wetgever heeft nog steeds geen wettelijk kader gemaakt om de ziekte in te dijken. Voor de reeds noodlijdende vleesveesector zou geen wettelijk kader wel eens kopje onder kunnen betekenen. 

De sclerodermiefase bij een door besnoitiose aangetast rund

Nieuws

Het Europese Geneesmiddelenagentschap publiceerde onlangs het negende rapport met de cijfers van het antibioticagebruik in 31 landen in 2017. Dat meldt Boerenbond.

België zit nog steeds in de top 10 van de landen met het hoogste antibioticagebruik

Nieuws

Tijdens het weideseizoen komen runderen in contact met allerlei  parasieten, zowel uitwendige als inwendige parasieten. Het opstallen is hét moment bij uitstek om de dieren op beide te controleren. Een van de vaakst voorkomende uitwendige parasieten is de schurftmijt.

Door een huidafkrabsel te nemen kan de bedrijfsdierenarts achterhalen om welk soort schurftmijt het gaat en zo de gepaste behandeling voorstellen

Nieuws

De biestverstrekking op de eerste levensdag, vooral in de eerste zes uur, is van groot belang voor het verkrijgen van een goede weerstand van het kalf. Maar dat wil niet zeggen dat het verstrekken van tweede- en derdedagsbiest niet belangrijk is.

Tweede- en derdedagsbiest bevat nog steeds meer voedingsstoffen en afweerstoffen dan koemelk of kunstmelk

Nieuws

Negentig procent van de Vlaamse veebedrijven is momenteel ibr-vrij. Aan het eind van het jaar denkt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) het percentage naar 95 procent te kunnen opkrikken.

DGZ verwacht in de loop van 2023 de ibr-vrije status te behalen

Nieuws

Nadat eerder dit jaar de eerste besmettingshaard van besnoitiose werd vastgesteld in België, is er dringend behoefte aan sensibilisering en wetgeving die verder onderzoek mogelijk maakt.

Besnoitiose verspreidt zich via stalvliegen, dazen en ook naalden

Nieuws

De reserves van het Nederlandse Diergezondheidsfonds raken uitgeput. Vanaf 2020 moeten de Nederlandse rundveehouders een overheidsheffing betalen.

Vanaf 2020 betalen álle Nederlandse rundveehouders per rund vanaf één jaar oud 2,442 euro

Nieuws

De Werkgroep Leverbotprognose verwacht de komende maanden geen leverbotbesmettingen. Dat meldt de Gezondheidsdienst Dieren (GD).

Door de droogte tijdens afgelopen zomer komen nog nauwelijks leverbotslakken voor

Nieuws

In de Belgische gemeente Neufchâteau (provincie Luxemburg) werd bij een rund het blauwtongvirus serotype 8 (BTV8) vastgesteld. Dat meldt het FAVV.

Op dit moment is het besmettingsgevaar uitermate hoog omdat het activiteitenseizoen van de kriebelmuggen volop aan de gang is

Nieuws

Vanaf maandag 7 oktober 2019 gaat het Griepbarometer-project verder zonder de financiële tussenkomst van Boehringer Ingelheim. Dat meldt DGZ.

Een goede aanpak van jongveegriep begint met het achterhalen van de precieze infectieuze oorzaak
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right