Sitemenu

donderdag 13 december 2018
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Het voorliggende akkoord over de brexit zou voor het Belgische voedselagentschap FAVV betekenen dat het op zoek moet gaan naar zestig extra dierenartsen. Zij zullen voornamelijk ingezet worden voor de controle van het vervoer van levende dieren van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Voor de controle van het vervoer van levende dieren van en naar het Verenigd Koninkrijk zou het FAVV zestig extra dierenartsen in dienst moeten nemen

Nieuws

Bij het opstallen van de dieren is het goed om de dieren altijd te controleren op de aanwezigheid van uitwendige parasieten, zoals schurftmijt. Zo kunt u vermijden dat het probleem uitbreidt en er productie verloren gaat. Ondertussen voeren enkele universiteiten ook genetisch onderzoek uit naar schurft.

Schurft kan tot een groeiverlies van 30 gram per dag en per percentage huidaantasting leiden

Nieuws

Vanaf 1 november worden de handelsregels met betrekking tot ibr in Vlaanderen opnieuw aangescherpt. Deze regels zijn voornamelijk van toepassing op beslagen met een I2D-statuut.

Voor de tweede keer in een jaar worden de handelsregels voor Ier in Vlaanderen aangescherpt

Nieuws

In Schotland is op een veebedrijf BSE vastgesteld bij een rund. De Schotse overheid heeft maatregelen genomen en een veiligheidszone rond het bedrijf ingesteld. Dat melden een aantal Vlaamse media. 

Meer dan 10 jaar na de laatste vaststelling is opnieuw een dier met BSE ontdekt in Schotland

Nieuws

De kans op een leverbotbesmetting is dit najaar zeer klein. Dat concludeert de Werkgroep Leverbotprognose in zijn voorlopige prognose. Er zijn tot nu toe namelijk nauwelijks leverbotslakken waargenomen.

Tot nu toe zijn er nog nauwelijks leverbotslakken waargenomen

Nieuws

Voor het onderzoeksproject Bomange van drie universiteiten in België zoeken onderzoekers runderen van het Belgisch-witblauwras met schurftsymptomen. Het gaat daarbij om dieren van zowel het vlees- als het dubbeldoeltype.

Voorlopige resultaten wijzen erop dat schurftgevoeligheid deels erfelijk bepaald wordt. De onderzoekers zijn daarom ook voor komende winter op zoek naar dieren met schurft

Nieuws

Drie maanden na de introductie van een meldpunt hebben Vlaamse veehouders al 59 meldingen gedaan van dieren met het scherp-ins. 

Met een meldpunt wil de Vlaamse overheid een beter zicht krijgen op de problematiek van zwerfvuil en scherp-ins

Nieuws

Om zoogkoehouders te stimuleren de strijd aan te gaan met bvd stelt ZuivelNL tot eind 2020 een tegemoetkoming beschikbaar van 25 euro per bedrijf per kwartaal. De regeling geldt voor maximaal 2.500 zoogkoeienbedrijven en wordt toegekend op volgorde van aanmelding.

Zoogkoebedrijven die in aanmerking willen komen voor de tegemoetkoming, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen

Nieuws

De voorbij maanden kreunde onze regio onder hoge temperaturen. In het augustusnummer van VeeteeltVlees staat CRV-dierenarts Peter Vercauteren stil bij de gevolgen van de hitte op de vruchtbaarheid van de veestapel.

De voorbije hitte kan de vruchtbaarheid van de veestapel nog maanden beïnvloeden

Nieuws

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) waarschuwt voor het risico van eikelvergiftiging. Als gevolg van de droogte vallen er momenteel al veel groene eikels van de bomen.

GD adviseert om het vee weg te halen uit percelen met veel eikels, of een deel van de weide met veel eikels af te zetten
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right