Sitemenu

vrijdag 6 december 2019
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

De Vlaamse diergezondheidsorganisatie DGZ roept veehouders op om alert te zijn op het opduiken van de ziekte besnoitiose.

Besnoitiose wordt overgedragen door steekvliegen en muggen

Nieuws

Een groep laatstejaarsstudenten van de opleiding diergeneeskunde van de universiteit Gent bracht in het kader van de opleiding een bezoek aan het vleesveebedrijf van Peter Haagen in Poppel. Technische cijfers en rendement werden uitvoerig besproken.

De studenten diergeneeskunde kregen onder andere uitleg over de verzamelde technische cijfers op het bedrijf

Nieuws

Koning Willem-Alexander heeft ter ere van het honderdjarig bestaan van de Gezondheidsdienst voor Dieren een bezoek gebracht aan de organisatie.

Van diverse medewerkers kreeg Koning Willem-Alexander tekst en uitleg gaven over de werkzaamheden van de GD

Nieuws

In 2018 is het aantal ibr-vrije bedrijven (I3- of I4-statuut) in Vlaanderen gestegen van 66 naar 88 procent.

Het nemen van een oorbiopt tijdens het inbrengen van de oormerken voor onderzoek naar bvd

Nieuws

Vorig jaar werd in Vlaanderen een meldpunt voor scherp in opgericht. In het eerste jaar leverde dat 79 meldingen op van runderen die ziek werden nadat ze zwerfvuil hadden binnengekregen.

Via resten zwerfvuil in veevoer kunnen runderen last krijgen van scherp in

Nieuws

Onderzoek op rundvee- en schapenbedrijven rondom het besmette bedrijf in de Belgische provincie Luxemburg bevestigt dat het blauwtongvirus type 8 in het gebied circuleert of heeft gecirculeerd.

Sinds januari zijn er meer meldingen gekomen van afwijkende kalveren, die vermoedelijk in de baarmoeder besmet zijn geraakt met blauwtong

Nieuws

Uitbraak blauwtong vastgesteld in België

27-03-2019  · 4 reacties

Na een eerdere vaststelling van blauwtong op een rundveebedrijf in het Waalse Paliseul, heeft de wintermonitoring ook op drie andere bedrijven besmette dieren aan het licht gebracht. Het FAVV heeft besloten om vanaf 28 maart een beperkingsgebied voor blauwtong serotype 8 in te stellen.

Na de vaststelling van blauwtong op een aantal rundveebedrijven in Wallonië wordt België volledig als beperkingsgebied voor BTV serotype 8 ingesteld

Nieuws

Boerenbond en ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, hebben elk met hun expertise samen een app ontwikkeld rond dierenwelzijn. Veehouders kunnen met deze app de status van dierenwelzijn om hun bedrijf evalueren.

De app is reeds beschikbaar voor melkvee, varkens en pluimvee. Eind juni komt ze ook voor vleesvee beschikbaar

Nieuws

Veehouders kunnen voortaan de bioveiligheid van hun bedrijf evalueren. Hiervoor is een Biocheck rundvee ontwikkeld, een tool die door middel van een enquête de bioveiligheid op het bedrijf gaat scoren.

Ook vleesveehouders kunnen voortaan de bioveiligheid op hun bedrijf evalueren

Nieuws

Het uitmesten en schoonmaken van kalverhokken en -hutten is onvoldoende om de aanwezigheid van bacteriekolonies te verlagen.

Alleen uitmesten van kalverhokken is niet voldoende voor een goede hygiëne
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right