Sitemenu

zaterdag 14 december 2019
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Het federaal Voedselagentschap FAVV heeft op een rundveebedrijf in de provincie Luik de besmettelijke runderziekte brucellose vastgesteld. Het laatste geval van brucellose dateerde van maart 2000. Dat meldt Vilt.

Het laatste geval van brucellose in België dateerde van maart 2000

Nieuws

Dierengezondheidszorg Vlaanderen deelt mee dat de noodzakelijke wetgeving klaar is om binnen enkele maanden neospora op te nemen in de lijst van koopvernietigende gebreken.

De verticale overdracht van moeder op kalf is de belangrijkste besmettingsroute van neospora

Nieuws

De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierenhouderij in Nederland dringt erop aan dat dierenartsen en veehouders alle antibiotica die ze gebruiken, registreren in een centrale database. Eind dit jaar moet die database actief zijn.

Ook stuurgroep wil halvering van het antibioticagebruik in 2013

Nieuws

Website voor diagnose runderziekte

12-11-2010  · 1 reactie

De Nederlandse dierenartsenpraktijk ‘Van Stad tot Wad dierenartsen’ heeft een website gelanceerd die de veehouder helpt bij de juiste diagnose stellen en de juiste keuze maken bij de behandeling van zieke runderen.

Goede diagnose is belangrijk voor een juiste behandeling

Nieuws

De Europese Unie trekt volgend jaar 250 miljoen euro uit voor de strijd tegen dierziekten en een betere bescherming van dier- en volksgezondheid. Maar liefst 138 programma’s zullen financiële EU-steun ontvangen.

250 miljoen euro voor de strijd tegen dierziekten en een betere bescherming van dier- en volksgezondheid

Nieuws

Door schimmels op najaarsgras kan de gevoeligheid voor zonlicht van de huid van runderen toenemen. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer kreeg de afgelopen weken verschillende meldingen binnen van zonnebrand, zo meldt het tijdschrift Boerenvee.

In najaarsgras kunnen schimmels zorgen voor leverschade bij rundvee

Nieuws

Dit jaar werd nog geen geval van het blauwtongvirus onder het Belgische vee-, geiten- en schapenbestand vastgesteld.

Vaccinatie blijft na 2010 wel verplicht voor export naar landen waar het virus niet werd vastgesteld

Nieuws

Door koude en droogte in het afgelopen voorjaar en de voorzomer verwacht de Werkgroep Leverbotprognose dit najaar geen leverbotinfecties.

In vochtige gebieden is de kans op leverbotinfecties groter

Nieuws

Praktijk onthoornen onder vuur

16-09-2010  · 11 reacties

Onthoornen beperken tot noodgevallen en de pijnbestrijding verbeteren door runderen plaatselijk te verdoven. Dat is wat onderzoeksinstituten uit dertien EU-lidstaten op korte termijn aanbevelen.

Met genetische merkerselectie kunnen in tien jaar goede hoornloze fokstieren gefokt worden

Nieuws

Het officiële ibr-bestrijdingsplan gaat in België vanaf begin 2012 verplicht van start. 2011 wordt dus het jaar van actie.

2011 wordt het jaar van actie tegen ibr
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right