Sitemenu

woensdag 21 november 2018
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

De Europese Commissie versoepelt de voorwaarden waaraan de groenbedekkers voor ecologisch aandachtsgebied moeten voldoen. Met deze beslissing wil Europa veehouders met een tekort aan veevoer ondersteunen.

Wintergewassen die bestemd zijn voor begrazing of ruwvoederproductie, kunnen dit jaar bij wijze van uitzondering beschouwd worden als groenbedekker

Nieuws

Vlaamse derogatiebedrijven mogen hun graslanden dit najaar scheuren. Het bericht staat te lezen in het weekblad Boer en Tuinder van belangenverdediger Boerenbond. 

Uitzonderlijk kan grasland in Vlaanderen wel in het najaar worden gescheurd

Nieuws

Vanwege de aanhoudende droogte heeft minister Schouten de uitrijperiode van mest verlengd voor zowel bouw- als grasland.

Minister adviseert maximaal 15 kuub mest per hectare op weideland uit te rijden

Nieuws

Groenbedekkers in het kader van de aanleg van ecologisch aandachtsgebied kunnen Vlaamse veehouders alsnog benutten om het tekort aan ruwvoeder op te vangen. Dat meldt de Vlaamse overheid. 

Mengsels groenbedekkers mogen afgestemd worden op gebruik als kwalitatief ruwvoer

Nieuws

De gevolgen van de extreme droogte zijn zowel in Nederland als Vlaanderen goed zichtbaar. 

In het zuiden van het land en Vlaanderen zijn sommige graspercelen veranderd in een steppe

Nieuws

Langer mest uitrijden wordt niet mogelijk in Vlaanderen. Dat maakte de Vlaamse landmaatschappij (VLM) begin augustus reeds bekend.

Nieuws

Drie op de vier veehouders zouden het overwegen om aan de slag te gaan met CO2-opslag in de beschikbare bodems van het eigen bedrijf. Dat blijkt uit de online bevraging op de website van VeeteeltVlees.

Vleesveehouders willen meer aandacht besteden aan CO2-opslag onder hun graslanden, maar menen wel dat er een gepaste vergoeding tegenover moet staan

Nieuws

Het verbod op het toedienen van drijfmest in stroken tussen het gras op klei- en veengrond gaat definitief in op 1 januari 2019.

Vanaf 1 januari 2019 moet drijfmest in de grond worden gebracht

Nieuws

Vlaamse landbouwers telen dit jaar met elkaar ruim vijftien procent meer grasklaver dan vorig jaar. Het totale areaal grasklaver ligt in 2018 op bijna 16.000 hectare, dat is 2000 hectare meer dan in 2017.

Het areaal ‘gewoon’ grasland is met 0,9 procent dit jaar licht gedaald naar een totaal van 235.300 hectare

Nieuws

Het zaaien van mais in ruitverband op 37,5 centimeter leverde in 2016 en 2017 geen duidelijk hogere opbrengst dan traditioneel zaaien op 75 centimeter. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Plant Research en Wageningen Livestock Research op proefbedrijven in Vredepeel en Marwijksoord.

Bij ruitzaaimethode wordt mais in ruitverband gezaaid bij een rijafstand van 37,5 centimeter
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right