Sitemenu

zaterdag 14 december 2019
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Het huidige fraai drogende weer is aanlokkelijk om werk te maken van het zaaien van snijmais. Veredelaar Limagrain waarschuwt echter dat de omstandigheden nog niet optimaal zijn.

Lage temperaturen na inzaai van snijmais zorgen voor groeistress tijdens de beginontwikkeling

Nieuws

Uit praktijkproeven blijkt dat bij mais- en graskuilen zowat 15 procent van het ruwvoer verloren gaat door conserveringsverlies en broeiverlies. ForFarmers introduceert met SiloSolve FC een nieuwe kuilverbeteraar voor zowel gras- als maiskuilen.

SiloSolve is zowel bruikbaar bij lage als hoge drogestofgehaltes

Nieuws

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Gent hebben een gen ontdekt dat de zaadopbrengst in maishybriden met 10 tot 15 procent kan verhogen. Het onderzoek is gepresenteerd in het wetenschapsblad Nature. 

Gen ontdekt dat maisopbrengst verhoogt met tien tot vijftien procent

Nieuws

Glyfosaat niet kankerverwekkend

16-03-2017  · 2 reacties

Het bestrijdingsmiddel glyfosaat, dat onder andere bekend is van het merk Roundup, is toch niet kankerverwekkend. Zo oordeelt althans het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

Later dit jaar neemt de Europese Commissie een besluit over de vergunning voor glyfosaat

Nieuws

De zuurgraad (pH) van Belgische landbouwgrond vertoont een dalende trend. Dat zei bodemanalist Jan Bries bij het zeventigjarig bestaan van de Bodemkundige Dienst van België.

Het ontbreekt volgens bodemanalist Jan Bries vaak aan tijd voor een bekalking

Nieuws

Grasland gaat gemiddeld genomen veel te vaak op de kop. Dat hoeft niet standaard elke zes jaar, stelt onderzoeker Nick van Eekeren.

Bij het scheuren van grasland gaat organische stof verloren

Nieuws

Op grasland wordt algemeen aangenomen dat de stikstofbenutting uit kunstmest al snel 80 procent of meer ligt. Maar in werkelijkheid wordt in proeven op zandgrond vaak maar een efficiëntie van 60 tot 65 procent gehaald.

Vooral zware regenval net na het strooien kan zorgen voor flinke verliezen

Nieuws

Als alles meezit, kunnen veehouders al in het voorjaar van 2017 gebruikmaken van de nieuwe meststof Groen Fosfaat. De ontwikkelaars van Groen Fosfaat - DLV Advies, MeMon en EcoEnergy - werken op dit moment hard aan de ontwikkeling van deze maismeststof met natuurlijk fosfaat. 

De meststof Groen Fosfaat bevat fosfaat van organische oorsprong uit varkensmest

Nieuws

In de Belgische maisoogst van 2016 is de aantasting door mycotoxinen slechts gering. De gunstige weersomstandigheden deze zomer tijdens de bloei en bij de afrijping van de mais zorgden voor een lage besmetting van fusarium en mycotoxinen.

In 2016 werden er voor geen enkel type mycotoxine in mais overschrijdingen gevonden

Nieuws

De snijmaiskuilen van dit jaar zijn gemiddeld droog en bevatten veel zetmeel. Dit blijkt uit de gemiddelde resultaten van de maiskuilanalyses van Eurofins Agro.

Op percelen waar goed bodembeheer plaatsvond, werd betere mais geoogst
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right