Sitemenu

dinsdag 22 oktober 2019
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Claas-importeur in Nederland - Kamps de Wild - verwacht dat er dit maisseizoen dertig maishakselaars uitgerust zijn met een shredlage-kneuzer.

Het verschil tussen gewone mais (links) en shredlage-mais (rechts) is duidelijk zichtbaar

Nieuws

Vruchtwisseling met mais levert elf procent meer gras op per hectare, zo blijkt uit meerjaarse proeven op proefbedrijf De Marke.

WUR adviseert om eens per vijf tot zes jaar grasland te scheuren

Nieuws

‘Op dit moment zien we op proefvelden al dat mais tussen de 25 en 30 procent droge stof bevat.’ Dat vertelt Jos Groot Koerkamp, manager veehouderij bij Limagrain, naar aanleiding van het naderen van de maisoogstcampagne.

De app MaisManager is vernieuwd en geeft nu adviezen over inkuilwijze

Nieuws

De hoge bodemtemperaturen en vochtige omstandigheden maken het grasland in deze periode gevoelig voor roestbesmetting.

Om weidegras smakelijk te houden, raadt Agrifirm aan om percelen waar roest voorkomt te maaien

Nieuws

Het ruweiwitgehalte in het weidegras is met 173 gram per kilo droge stof momenteel opvallend laag. Dat blijkt uit de versgrasmonsters die Agrifirm heeft gepubliceerd in de Grasmonitor.

Het suikergehalte in het gras ligt momenteel relatief hoog

Nieuws

Grasgroenbemester Proterra Maize mee zaaien met de mais levert een positief saldo van 226 euro per hectare.

Nieuws

Het aanbod aan inkuilmiddelen is groot, maar welk middel is het meest effectief bij een bepaald type gras? Om veehouders daarbij te helpen stelde ForFarmers voor het op handen zijnde inkuilseizoen een keuzeschema op.

Inkuilmiddelen zijn te onderscheiden op twee verschillende processen

Nieuws

Veehouders die afgelopen week hun eerste gras hebben ingekuild, zullen over het ruw eiwit geen klagen hebben.

De grasgroei van maaipercelen was afgelopen week in Zuid-Nederland maar liefst 150 tot 200 kilo droge stof per hectare per dag

Nieuws

De MaisManager-app is vernieuwd en kan maistelers helpen om de juiste keuzes te maken bij de voorbereidingen van de maisteelt.

De nieuwste versie van de app is gratis verkrijgbaar in de app-stores van Google Play en Apple.

Nieuws

Bodemtemperatuur stijgt in een week 2 graden

12-04-2016  · 4 reacties

De bodemtemperatuur is afgelopen week met 2 graden gestegen. De bodemtemperatuur zit in alle regio’s nu ruim boven de tien graden.

Door de hogere bodemtemperatuur komt de grasgroei op gang
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right