Sitemenu

donderdag 12 december 2019
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

De draagkracht van de grond gaat dit jaar een grote rol spelen in het bepalen van het oogstmoment van de mais.

De maisoogst laat door de natte bodem nog altijd op zich wachten

Nieuws

De eiwitproductie verhogen in gras lukt niet met alleen stikstof. Kali en nitrificatieremmers hebben bij gelijke stikstofbemesting wel een duidelijk verhogend effect op de eiwitproductie.

In de bemestingsproeven verbeterde kali de stikstofbenutting met 15 procent

Nieuws

Het Vlaams Landbouwcentrum voor voedergewassen (LCV) volgt ook in 2015 op 15 locaties verspreid over Vlaanderen de afrijping van de maïs op. Voor maïsmonsters genomen op 4 september werd een gemiddeld drogestof percentage van 25,1 procent gemeten. 

Nieuws

Kou in het voorjaar, droogte in juli en overvloedige neerslag in augustus zorgen dit jaar voor een latere maisoogst. Ten opzichte van vorig jaar loopt de afrijping gemiddeld twee tot drie weken achter.

De MaisManager-app kan helpen het juiste oogstmoment te bepalen

Nieuws

Het suikergehalte in het weidegras is afgelopen week gedaald tot 75 gram per kilogram droge stof.

Het vem-gehalte ligt gemiddeld op 935 vem per kg droge stof

Nieuws

Gemiddeld ruim één op de drie voorjaarskuilen van dit jaar heeft een lage S-index op het analyseformulier staan. Dat wijst op een te krappe zwavelvoorziening en daardoor lagere eiwitopbrengsten en een lagere stikstofbenutting.

Het effect van bijbemesten met zwavel was dit jaar aanmerkelijk groter dan andere jaren

Nieuws

De graskuilen van de eerste snede van 2015 zijn van een goede kwaliteit, concludeert BLGG op basis van analyses.

De eerste voorjaarskuilen van 2015 zijn droog ingekuild

Nieuws

Met het speciaal ontworpen afdekzeil Tissubel kan stro en hooi goedkoop buiten gestapeld worden zonder kwaliteitsverlies. 

Met Tissubel blijft stro en hooi droog en kan toch blijven ademen

Nieuws

Uit de resultaten van een eerste verwerking van de perceelsaangifte blijkt dat in Vlaanderen granen en voederbieten in areaal toenemen.

Voederbieten kennen een heropleving in 2015

Nieuws

In het Vlaams-Brabantse Nieuwrode is onlangs de uitheemse nachtvlinder 'Sesamia nonagrioides' opgedoken. Het bericht staat te lezen op de website van Natuurpunt.

Gewasschade door rupsen die de maisstengel doorboren
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right