Sitemenu

zondag 23 februari 2020
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

Niet de landbouw, maar het verkeer is de grootste veroorzaker van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Dat blijkt uit een stikstofonderzoek dat door het Mesdagfonds is uitgevoerd en vandaag in Den Haag is gepresenteerd.

Niet landbouw, maar verkeer en scheepvaart zijn verantwoordelijk voor de grootste stikstofdepositie

Nieuws

Ruim 3800 landbouwers hebben in 2020 een beheerovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug te geven.

Op drie jaar tijd heeft een kwart meer boeren vrijwillig een vijfjarige beheerovereenkomst afgesloten

Nieuws

Actiegroep Agractie start een stickeractie om consumenten te attenderen op boervriendelijke en boeronvriendelijke producten in de supermarkt.

Agractie heeft drie soorten stickers laten drukken

Nieuws

Nederlandse supermarkten verkochten vorig jaar 3,6 procent minder vlees dan in 2018, stelt Het Financieele Dagblad op basis van cijfers van marktonderzoeker IRI.

De waarheid tussen een dalende vleesverkoop en een stijgend vleesverbruik ligt in het midden

Nieuws

De voorzitter van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn sinds 2009, Dirk Lips, praatte de toehoorders op het Vleesveecongres 2019 bij over de hete hangijzers in de veehouderij op het vlak van dierenwelzijn.

Leuke ervaringen voor dieren wordt de dierenwelzijnsnorm voor de komende tien, vijftien jaar

Nieuws

Landbouwminister Schouten wil het gebruik van glyfosaat op gronden van Staatsbosbeheer in twee jaar tijd afbouwen naar nul. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Binnen twee jaar wil minister Schouten het gebruik van glyfosaat op grond van Staatsbosbeheer volledig afbouwen

Nieuws

Een opmerkelijk wetsvoorstel in Frankrijk die typische plattelandsgeuren en –geluiden als nationaal erfgoed wil erkennen, werd door het parlement goedgekeurd. Daarmee maakt Frankrijk een einde aan de stroom van klachten over kraaiende hanen, loeiende koeien en zingende insecten. 

Ook het geluid van koeienbellen irriteert sommige stedelingen op zoek naar rust

Nieuws

Kweekvlees, in-vitrovlees of laboratoriumvlees wordt voorgesteld als het klimaatvriendelijke neefje van onze biefstuk. Brits onderzoek geeft aan dat dit niet onvoorwaardelijk zo is.

De klimaatimpact ‒ op basis van CO2 uitstoot ‒ van kweekvlees is niet altijd per se kleiner dan van rundvlees (foto: Reuters)

Nieuws

Een sociaal verantwoorde omschakeling naar een ‘ecologische kringloopveehouderij’ kost de Nederlandse samenleving tussen de 22 en 42 miljard euro.

Omschakeling naar een ‘ecologische kringloopveehouderij’ levert volgens bureau Ecorys uiteindelijk meer op dan het kost

Nieuws

Agractie gaat op 21 maart weer actievoeren in Nederland. Op 40 drukke locaties bij winkels in grote steden zullen onbewerkte agrarische producten worden aangeboden voor prijzen die boeren ervoor krijgen.

Met de actie ‘Boerderijprijzen’ wil Agractie duidelijk maken hoe zwak de positie van de boer is in de keten
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right