Sitemenu

zaterdag 20 oktober 2018
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

De keuze voor kip, varken of rund is afhankelijk van de gelegenheid. Dat blijkt uit een online consumentenbevraging van ILVO bij 435 Vlamingen die in samenwerking met UGent werd uitgevoerd. 

Rund is voor de Vlaamse consument veilig, kwalitatief, smaakvol maar eerder duur

Nieuws

Als organisator van Agribex volgt Fedagrim de situatie in het Brussels Gewest samen met de bevoegde diensten van politie en Brussels Expo op voet. ‘Op heden kunnen we duidelijk stellen dat de Agribex 2015 zoals voorzien zal plaats vinden,’ laat Fedagrim weten.

Nieuws

Eind 2014 waren ruim 228.000 Vlamingen of gezinnen lid van een natuurvereniging, wat bijna zeven keer zoveel is als twintig jaar geleden. 

Natuurpunt is met 95.163 leden de grootste natuurvereniging

Nieuws

Vorige week stelden wetenschappers van de Wereldgezondheidsdienst (WHO) dat het eten van bewerkt roodvlees de kans op darmkanker met 18 procent doet toenemen. Een statistische fout, zo stelt topeconoom prof. De Grauwe in een opiniestuk in de krant De Morgen. 

De correcte conclusie is dat de gemiddelde kans op darmkanker met gemiddeld 0.9 procent toeneemt

Nieuws

Die conclusie trekt onderzoeksbureau GfK uit een onderzoek dat het uitvoerde voor Rabobank.

Zeventig procent van de Nederlandse consumenten zou zijn verspilgedrag aanpassen bij hogere prijzen

Nieuws

Tussen 2005 en 2014 zijn Nederlanders minder vlees gaan eten. Het verbruik daalde van ruim 80 kilo in 2005 naar 76 kilo in 2014 per hoofd van de bevolking. Dat is een afname van zo'n 5 procent. 

De daling doet zich alleen bij varkensvlees en rundvlees voor.

Nieuws

Het eten van eiwitrijk voedsel zoals vlees is gezonder dan gedacht. Volgens Britse wetenschappers van de universiteit in Norwich, helpen eiwitten de bloeddrukte  te verlagen en de bloedvaten soepel te houden. 

Het positieve effect op hart en bloedvaten is nieuw.

Nieuws

De introductie van fosfaatrechten voor de melkveehouderij kan ook gevolgen hebben voor de Nederlandse vleesveehouderij stelt de Limburgse boerenbelangenbehartiger LLTB.

Het sectorplafond fosfaat is vooralsnog nog niet bereikt

Nieuws

Makro Amsterdam verkoopt Belgisch vlees van dikbilrunderen met ‘diervriendelijk’ en ‘puur natuur’ op de verpakking. Tegen het oneigenlijk gebruik van de termen ‘diervriendelijk’ en ‘puur natuur’ heeft dierrechtenorganisatie Wakker Dier een klacht neergelegd bij de Nederlandse Stichting Reclame Code. Die is de organisatie daarin gevolgd. 

Nieuws

De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de oprichting van de eerste Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn.   

In het nieuwe Vlaamse adviesorgaan voor dierenwelzijn zijn alle belangengroepen vertegenwoordigd
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right