Sitemenu

zaterdag 20 oktober 2018
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

'Pad Thai, Tajine of Wiener Schnitzel. Heerlijke buitenlandse gerechten en helemaal op hun best met vlees van bij ons.' Met deze boodschap wil VLAM de Vlaamse consument bewust doen kiezen voor een stukje lokaal, kwaliteitsvol en duurzaam geproduceerd vlees vanaf 8 juni.

Nieuwe Vlam-campagne focust op buitenlandse gerechten met inlands vlees

Nieuws

Binnen de aankoopkorf van vlees, vis en gevogelte neemt het aandeel van rundvlees verder af in België en gaat van 5,3 naar 5 kg per capita.

De gemiddelde prijs van rundvlees in 2014 bleef status quo op 12,06 euro per kg

Nieuws

Microsoft biljonair Bill Gates breekt in een recente blog onder de titel ‘is er genoeg vlees voor iedereen?‘ een lans voor de vleesproductie. Gates: ‘Met een vermindering van de consumptie in de Westerse wereld en meer innovatie, geloof ik dat de wereld voldoende vlees kan produceren voor eenieder.’ 

Hoogwaardige eiwitten zijn nodig voor een goede fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen

Nieuws

Uit het nieuwe biojaarrapport blijkt dat de biosector in Vlaanderen haar groei in 2014 heeft doorgezet. Het totale areaal bleef nagenoeg stabiel ten opzichte van 2013. Het aantal biologische bedrijven nam toe met 7 procent tot 343.

Het kleinste marktaandeel hebben de biovleeswaren met 0,7 procent.

Nieuws

Voor het eerst is in kaart gebracht hoeveel antibiotica er wereldwijd in de dierhouderij omgaat. De data voorspellen een toename van het wereldwijde antibioticagebruik tot 2030 met 67 procent. 

Toename vleesconsumptie aan de basis van verdubbeling gebruik antibiotica in de dierhouderij

Nieuws

Om voedselzekerheid te borgen voor de Vlaamse consument is 808.700 ha beteelde landbouwgrond nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Departement Landbouw en Visserij in het kader van het ‘Internationaal jaar van de bodem’. 

De Vlaming heeft gemiddeld én elke dag 2,79 kg voedsel nodig

Nieuws

Karen Verplancke wordt voor twee jaar de ambassadrice van de Vlaamse Land- en Tuinbouw. Zij werd naar aanleiding van de verkiezingsshow op de landbouwbeurs Agriflanders verkozen tot Schoonste Boerin van Vlaanderen 2015-2016.

vlnr: Elke Huysmans, Karen Verplancke en Mieke Vander Schueren

Nieuws

Het nieuwe jaar komt er met rasse schreden aan. Welke wens voor 2015 komt bij u met stip op de eerste plaats ?

Nieuws

De consequenties van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden steeds duidelijker. De Vlaamse overheid plaatste zo’n 1.500 Vlaamse landbouwbedrijven voor lange tijd in bedrijfsonzekerheid.

Voor 2019 is er alvast geen definitieve PAS te verwachten

Nieuws

Driekwart van de Nederlanders vindt dat de diervriendelijkheid van het voedsel in Nederland goed is en zelfs is verbeterd ten opzichte van tien jaar geleden. 

Ondanks alle campagnes van Wakker Dier heeft de consument een positief beeld van de diervriendelijkheid in de dierhouderij
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right