Sitemenu

woensdag 15 augustus 2018
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

Microsoft biljonair Bill Gates breekt in een recente blog onder de titel ‘is er genoeg vlees voor iedereen?‘ een lans voor de vleesproductie. Gates: ‘Met een vermindering van de consumptie in de Westerse wereld en meer innovatie, geloof ik dat de wereld voldoende vlees kan produceren voor eenieder.’ 

Hoogwaardige eiwitten zijn nodig voor een goede fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen

Nieuws

Uit het nieuwe biojaarrapport blijkt dat de biosector in Vlaanderen haar groei in 2014 heeft doorgezet. Het totale areaal bleef nagenoeg stabiel ten opzichte van 2013. Het aantal biologische bedrijven nam toe met 7 procent tot 343.

Het kleinste marktaandeel hebben de biovleeswaren met 0,7 procent.

Nieuws

Voor het eerst is in kaart gebracht hoeveel antibiotica er wereldwijd in de dierhouderij omgaat. De data voorspellen een toename van het wereldwijde antibioticagebruik tot 2030 met 67 procent. 

Toename vleesconsumptie aan de basis van verdubbeling gebruik antibiotica in de dierhouderij

Nieuws

Om voedselzekerheid te borgen voor de Vlaamse consument is 808.700 ha beteelde landbouwgrond nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Departement Landbouw en Visserij in het kader van het ‘Internationaal jaar van de bodem’. 

De Vlaming heeft gemiddeld én elke dag 2,79 kg voedsel nodig

Nieuws

Karen Verplancke wordt voor twee jaar de ambassadrice van de Vlaamse Land- en Tuinbouw. Zij werd naar aanleiding van de verkiezingsshow op de landbouwbeurs Agriflanders verkozen tot Schoonste Boerin van Vlaanderen 2015-2016.

vlnr: Elke Huysmans, Karen Verplancke en Mieke Vander Schueren

Nieuws

Het nieuwe jaar komt er met rasse schreden aan. Welke wens voor 2015 komt bij u met stip op de eerste plaats ?

Nieuws

De consequenties van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden steeds duidelijker. De Vlaamse overheid plaatste zo’n 1.500 Vlaamse landbouwbedrijven voor lange tijd in bedrijfsonzekerheid.

Voor 2019 is er alvast geen definitieve PAS te verwachten

Nieuws

Driekwart van de Nederlanders vindt dat de diervriendelijkheid van het voedsel in Nederland goed is en zelfs is verbeterd ten opzichte van tien jaar geleden. 

Ondanks alle campagnes van Wakker Dier heeft de consument een positief beeld van de diervriendelijkheid in de dierhouderij

Nieuws

Met 'Ik duim voor eerlijke voedselprijzen' roept Boerenbond iedere burger die het goed meent met de landbouw, op om de strijd voor eerlijke voedselprijzen te steunen.

Selfie-actie voor eerlijke prijzen van land- en tuinbouwproducten

Nieuws

Prof. Patrick Brown, hoogleraar aan de Stanfort University (VS) slaagde erin om een plantenhamburger te maken met de typisch licht metaalachtige smaak van bloed die het kenmerk is van rood vlees.

Bloedhamburger kost twintig dollar, voorlopig.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right