Sitemenu

maandag 20 augustus 2018
content-main-left

Politiek

Nieuws

Vier landen willen EU-platform dierenwelzijn

17-02-2016  · 2 reacties

Tijdens de Europese landbouwraad van afgelopen maandag, de eerste onder Nederlands voorzitterschap, was dierenwelzijn een belangrijk topic op de agenda. Een standpuntnota van Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken was het uitgangspunt. 

Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken pleiten voor een EU-platform dierenwelzijn

Nieuws

Een samenwerkingsverband van diverse natuur- en milieuorganisaties roept de Nederlandse minister op om bij de invulling van de wet over fosfaatrechten grondgebondenheid voorop te stellen.

Natuurorganisaties: ‘Ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu’

Nieuws

Een nieuwe strategische alliantie in het Vlaams landbouwonderzoekslandschap krijgt vorm. Op 15 januari onderteken het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een samenwerkingsovereenkomst. 

Nieuws

De drie vergroeningsregels – aanleg van ecologisch aandachtsgebied, behoud van blijvend grasland en gewasdiversificatie – zijn ondanks het nieuwe en het complexe ervan, goed nageleefd in Vlaanderen. Dat meldt VILT.

97 procent van de Vlaamse landbouwers voldoet aan de vergroeningsmaatregelen (foto VILT)

Nieuws

Landbouwminister Joke Schauvliege heeft in overleg met de landbouwsector beslist hoe het Europees crisisbudget van 8.235 miljoen wordt verdeeld. De vleesveesector en de varkenssector krijgen evenveel, zijnde elk 3.867.500 euro. 

Een gemiddeld Vlaams zoogkoebedrijf zou 700 euro ontvangen

Nieuws

Bij de start van de bioweek gaf Minister Schauvlige aan dat een amendement op het huidige nieuwe mestdecreet MAP5 is opgenomen voor de biolandbouw 

BioForum voorzitter Kurt Sannen overhandigt minister Schauvliege een bodemstaal van vruchtbare biologische grond ( foto Bioforum Vlaanderen)

Nieuws

Het nieuwe mestdecreet dat in het Vlaamse parlement ter goedkeuring voorligt, is ronduit problematisch voor de biologische landbouw. Dat stelt koepelorganisatie Bioforum Vlaanderen aan de start van de bioweek.

BioForum Vlaanderen pleit voor brongerichte aanpak in plaats van te werken met end-of-pipe-oplossingen

Nieuws

Nog voor de verschillende Europese regeringen zich hebben uitgesproken over het recente voorstel van de commissie om de import en verwerking van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s) voor voeding en diervoeders aan de afzonderlijke EU-landen over te laten, heeft de commissie de markttoegang voor 19 nieuwe ggo's reeds goedgekeurd.

Onder andere nieuw ggo-koolzaad krijgt markttoegang voor verwerking in consumptie en diervoeder.

Nieuws

Woensdag 1 april ondertekenden Piet Vanthemsche (voorzitter Boerenbond), Albert Jan Maat (voorzitter LTO) en Joachim Rukwied (voorzitter DBV) de Verklaring van Amsterdam. 

De verklaring van Amsterdam bundelt een gemeenschappelijke visie over internationale en Europese dossiers.

Nieuws

Het nieuwe Vlaamse ontwerpvoorstel van mestactieplan (MAP V) dat tot doel heeft de Europese nitraatdoelstellingen te halen, werd door Europa goedgekeurd. Het openbaar onderzoek in Vlaanderen loopt evenwel nog tot begin mei. Het mestseizoen is al een maand bezig. 

Volg de komende infovergaderingen van uw belangenorganisaties voor volledige informatie omtrent het MAP V
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right