Sitemenu

woensdag 21 november 2018
content-main-left

Politiek

Nieuws

Nederland mag weldra rund- en kalfsvlees exporteren naar de Verenigde Staten. Dat is de uitkomst van een audit die in 2014 en 2015 door de VS is uitgevoerd. 

De Amerikaanse markttoegang is goed voor een marktpotentieel van 10.000 ton runds- en kalfsvlees.

Nieuws

De Europese boerenkoepel Copa-Cogeca is geen voorstander van een nieuw, Europees dierenwelzijnsplatform zoals Denemarken, Duitsland, Zweden en Nederland tijdens de jongste landbouwraad voorstelden. 

Europa moet bestaande regelgeving vereenvoudigen en correct laten toepassen

Nieuws

Vier landen willen EU-platform dierenwelzijn

17-02-2016  · 2 reacties

Tijdens de Europese landbouwraad van afgelopen maandag, de eerste onder Nederlands voorzitterschap, was dierenwelzijn een belangrijk topic op de agenda. Een standpuntnota van Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken was het uitgangspunt. 

Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken pleiten voor een EU-platform dierenwelzijn

Nieuws

Een samenwerkingsverband van diverse natuur- en milieuorganisaties roept de Nederlandse minister op om bij de invulling van de wet over fosfaatrechten grondgebondenheid voorop te stellen.

Natuurorganisaties: ‘Ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu’

Nieuws

Een nieuwe strategische alliantie in het Vlaams landbouwonderzoekslandschap krijgt vorm. Op 15 januari onderteken het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een samenwerkingsovereenkomst. 

Nieuws

De drie vergroeningsregels – aanleg van ecologisch aandachtsgebied, behoud van blijvend grasland en gewasdiversificatie – zijn ondanks het nieuwe en het complexe ervan, goed nageleefd in Vlaanderen. Dat meldt VILT.

97 procent van de Vlaamse landbouwers voldoet aan de vergroeningsmaatregelen (foto VILT)

Nieuws

Landbouwminister Joke Schauvliege heeft in overleg met de landbouwsector beslist hoe het Europees crisisbudget van 8.235 miljoen wordt verdeeld. De vleesveesector en de varkenssector krijgen evenveel, zijnde elk 3.867.500 euro. 

Een gemiddeld Vlaams zoogkoebedrijf zou 700 euro ontvangen

Nieuws

Bij de start van de bioweek gaf Minister Schauvlige aan dat een amendement op het huidige nieuwe mestdecreet MAP5 is opgenomen voor de biolandbouw 

BioForum voorzitter Kurt Sannen overhandigt minister Schauvliege een bodemstaal van vruchtbare biologische grond ( foto Bioforum Vlaanderen)

Nieuws

Het nieuwe mestdecreet dat in het Vlaamse parlement ter goedkeuring voorligt, is ronduit problematisch voor de biologische landbouw. Dat stelt koepelorganisatie Bioforum Vlaanderen aan de start van de bioweek.

BioForum Vlaanderen pleit voor brongerichte aanpak in plaats van te werken met end-of-pipe-oplossingen

Nieuws

Nog voor de verschillende Europese regeringen zich hebben uitgesproken over het recente voorstel van de commissie om de import en verwerking van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s) voor voeding en diervoeders aan de afzonderlijke EU-landen over te laten, heeft de commissie de markttoegang voor 19 nieuwe ggo's reeds goedgekeurd.

Onder andere nieuw ggo-koolzaad krijgt markttoegang voor verwerking in consumptie en diervoeder.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right