Sitemenu

maandag 20 augustus 2018
content-main-left

Politiek

Nieuws

Ter uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn is de Vlaamse overheid klaar met het ontwerp van een nieuwe mestactieplan (MAP5) voor de periode 2015-2018. 

In MAP 5 wordt het gebruik van compost en stalmest positief gediscrimineerd

Nieuws

De Europese Commissie heeft het derde Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) voor Nederland goedgekeurd. Het Rijk investeert samen met de provincies en de Europese Commissie ruim 1,2 miljard euro in verdere verduurzaming en innovatie van de agrarische sector en in verbetering van de biodiversiteit.

Nederland stopt geld in een nieuwe regeling die de risico's beperkt wanneer agrariërs met innovaties en verduurzaming aan de slag gaan.

Nieuws

Europa keurt het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goed. Hierdoor komt  670 miljoen euro beschikbaar voor de tweede pijler van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015-2020.

Vlinderbloemigen zoals veldboon krijgen 450 euro hectaresteun gedurende 5 jaar

Nieuws

Staatssecretaris Dijksma en haar Deense en Duitse collega’s roepen de Europese Commissie op om het welzijn van dieren in Europa te verbeteren. Daarover spraken zij tijdens een top over dierenwelzijn.

Dijksma wil Europese regels voor dierenwelzijn, onder meer voor transport

Nieuws

Nederland wil mogelijk nog dit jaar samen met Duitsland en Denemarken een Europese top over dierenwelzijn organiseren.  

Nieuws

Rusland stelt een brede boycot in voor landbouwproducten uit de EU, de VS, Australië Canada en Japan.

Rusland kan blijkbaar voor veel agrarische producten wel even zonder import.

Nieuws

Ook stromest uit hellingstallen komt in aanmerking voor vrijstelling van de mestverwerkingsplicht.

Stromest uit hellingstallen komt in aanmerking voor vrijstelling van de mestverwerkingsplicht

Nieuws

Vlaanderen is rond met de verdeling van de Belgische bevoegdheden, die naar de deelstaten komen na de zesde staatshervorming. Dierenwelzijn wordt niet ondergebracht bij landbouw maar onder de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. 

Dierenwelzijn verhuist van federale Volksgezondheid naar de Vlaamse diensten Algemeen Regeringsbeleid

Nieuws

In het najaar informeert het beleidsdomein Landbouw en Visserij over het nieuwe GLB (pijler I en pijler II). Er worden acht sessies op verschillende locaties georganiseerd.

Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel vanwege het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuws

Franse boeren maar ook gemeenten en andere groenbeheerders mogen binnenkort overdag geen bestrijdingsmiddelen spuiten.

Overdag bestrijdingsmiddelen spuiten schadelijk voor bijen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right