Sitemenu

zaterdag 16 februari 2019
content-main-left

Politiek

Nieuws

Bij de start van de bioweek gaf Minister Schauvlige aan dat een amendement op het huidige nieuwe mestdecreet MAP5 is opgenomen voor de biolandbouw 

BioForum voorzitter Kurt Sannen overhandigt minister Schauvliege een bodemstaal van vruchtbare biologische grond ( foto Bioforum Vlaanderen)

Nieuws

Het nieuwe mestdecreet dat in het Vlaamse parlement ter goedkeuring voorligt, is ronduit problematisch voor de biologische landbouw. Dat stelt koepelorganisatie Bioforum Vlaanderen aan de start van de bioweek.

BioForum Vlaanderen pleit voor brongerichte aanpak in plaats van te werken met end-of-pipe-oplossingen

Nieuws

Nog voor de verschillende Europese regeringen zich hebben uitgesproken over het recente voorstel van de commissie om de import en verwerking van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s) voor voeding en diervoeders aan de afzonderlijke EU-landen over te laten, heeft de commissie de markttoegang voor 19 nieuwe ggo's reeds goedgekeurd.

Onder andere nieuw ggo-koolzaad krijgt markttoegang voor verwerking in consumptie en diervoeder.

Nieuws

Woensdag 1 april ondertekenden Piet Vanthemsche (voorzitter Boerenbond), Albert Jan Maat (voorzitter LTO) en Joachim Rukwied (voorzitter DBV) de Verklaring van Amsterdam. 

De verklaring van Amsterdam bundelt een gemeenschappelijke visie over internationale en Europese dossiers.

Nieuws

Het nieuwe Vlaamse ontwerpvoorstel van mestactieplan (MAP V) dat tot doel heeft de Europese nitraatdoelstellingen te halen, werd door Europa goedgekeurd. Het openbaar onderzoek in Vlaanderen loopt evenwel nog tot begin mei. Het mestseizoen is al een maand bezig. 

Volg de komende infovergaderingen van uw belangenorganisaties voor volledige informatie omtrent het MAP V

Nieuws

Ter uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn is de Vlaamse overheid klaar met het ontwerp van een nieuwe mestactieplan (MAP5) voor de periode 2015-2018. 

In MAP 5 wordt het gebruik van compost en stalmest positief gediscrimineerd

Nieuws

De Europese Commissie heeft het derde Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) voor Nederland goedgekeurd. Het Rijk investeert samen met de provincies en de Europese Commissie ruim 1,2 miljard euro in verdere verduurzaming en innovatie van de agrarische sector en in verbetering van de biodiversiteit.

Nederland stopt geld in een nieuwe regeling die de risico's beperkt wanneer agrariërs met innovaties en verduurzaming aan de slag gaan.

Nieuws

Europa keurt het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goed. Hierdoor komt  670 miljoen euro beschikbaar voor de tweede pijler van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015-2020.

Vlinderbloemigen zoals veldboon krijgen 450 euro hectaresteun gedurende 5 jaar

Nieuws

Staatssecretaris Dijksma en haar Deense en Duitse collega’s roepen de Europese Commissie op om het welzijn van dieren in Europa te verbeteren. Daarover spraken zij tijdens een top over dierenwelzijn.

Dijksma wil Europese regels voor dierenwelzijn, onder meer voor transport

Nieuws

Nederland wil mogelijk nog dit jaar samen met Duitsland en Denemarken een Europese top over dierenwelzijn organiseren.  

content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right