Sitemenu

maandag 28 mei 2018
content-main-left

Politiek

Nieuws

Staatssecretaris Dijksma en haar Deense en Duitse collega’s roepen de Europese Commissie op om het welzijn van dieren in Europa te verbeteren. Daarover spraken zij tijdens een top over dierenwelzijn.

Dijksma wil Europese regels voor dierenwelzijn, onder meer voor transport

Nieuws

Nederland wil mogelijk nog dit jaar samen met Duitsland en Denemarken een Europese top over dierenwelzijn organiseren.  

Nieuws

Rusland stelt een brede boycot in voor landbouwproducten uit de EU, de VS, Australië Canada en Japan.

Rusland kan blijkbaar voor veel agrarische producten wel even zonder import.

Nieuws

Ook stromest uit hellingstallen komt in aanmerking voor vrijstelling van de mestverwerkingsplicht.

Stromest uit hellingstallen komt in aanmerking voor vrijstelling van de mestverwerkingsplicht

Nieuws

Vlaanderen is rond met de verdeling van de Belgische bevoegdheden, die naar de deelstaten komen na de zesde staatshervorming. Dierenwelzijn wordt niet ondergebracht bij landbouw maar onder de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. 

Dierenwelzijn verhuist van federale Volksgezondheid naar de Vlaamse diensten Algemeen Regeringsbeleid

Nieuws

In het najaar informeert het beleidsdomein Landbouw en Visserij over het nieuwe GLB (pijler I en pijler II). Er worden acht sessies op verschillende locaties georganiseerd.

Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel vanwege het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuws

Franse boeren maar ook gemeenten en andere groenbeheerders mogen binnenkort overdag geen bestrijdingsmiddelen spuiten.

Overdag bestrijdingsmiddelen spuiten schadelijk voor bijen

Nieuws

Nederlandse boeren krijgen onder voorwaarden meer ruimte om mest op eigen grond kwijt te kunnen. De lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord gegaan met het voorstel van de Europese Commissie om Nederland ontheffing van de Nitraatrichtlijn te geven. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Economische Zaken in haar nieuwsbrief.

Derogatie toegekend mits 80 procent van het areaal uit grasland bestaat

Nieuws

Drie jaar na aanvang van de discussie rond wijzigingen aan de verordening 1760/2000 is de kogel door de kerk. Het Europese parlement besliste dat elektronische identificatie van runderen in alle lidstaten mogelijk moet zijn.

Een Europese standaard voor elektronische identificatie kan nu worden vastgelegd

Nieuws

De Vlaamse regering heeft net voor het paasweekend de nieuwe krijtlijnen van de toekomstige zoogkoeienpremie vastgelegd. De referentie voor de nieuwe premie wordt het gemiddelde aantal gekalfde zoogkoeien in 2012 en 2013.

Om aanspraak te kunnen maken op de nieuwe zoogkoeienpremie moeten er minstens 20 premiegerechtigde zoogkoeien op het bedrijf zijn
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De opslag van CO2 in graslandbodems wint aan belang in Nederland en Vlaanderen. LTO lobbyt voor een subsidieregeling voor het vastleggen van CO2 in de bodem. Boerenbond bestudeert het idee van een beheersovereenkomst klimaat waarin CO2-opslag een onderdeel zal zijn? Zou u aan de slag gaan met CO2-opslag in de beschikbare bodems van uw bedrijf?
Ja
Ja, maar alleen als het vergoed wordt
Neen
right