Sitemenu

maandag 20 augustus 2018
content-main-left

Politiek

Nieuws

Nederlandse boeren krijgen onder voorwaarden meer ruimte om mest op eigen grond kwijt te kunnen. De lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord gegaan met het voorstel van de Europese Commissie om Nederland ontheffing van de Nitraatrichtlijn te geven. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Economische Zaken in haar nieuwsbrief.

Derogatie toegekend mits 80 procent van het areaal uit grasland bestaat

Nieuws

Drie jaar na aanvang van de discussie rond wijzigingen aan de verordening 1760/2000 is de kogel door de kerk. Het Europese parlement besliste dat elektronische identificatie van runderen in alle lidstaten mogelijk moet zijn.

Een Europese standaard voor elektronische identificatie kan nu worden vastgelegd

Nieuws

De Vlaamse regering heeft net voor het paasweekend de nieuwe krijtlijnen van de toekomstige zoogkoeienpremie vastgelegd. De referentie voor de nieuwe premie wordt het gemiddelde aantal gekalfde zoogkoeien in 2012 en 2013.

Om aanspraak te kunnen maken op de nieuwe zoogkoeienpremie moeten er minstens 20 premiegerechtigde zoogkoeien op het bedrijf zijn

Nieuws

Vanaf 1 juli 2014 wordt dierenwelzijn een Vlaams beleidsdomein en niet meer een Belgische aangelegenheid. Waar dierenwelzijn in Vlaanderen thuis hoort is nog niet bekend. 

Vlaamse landbouwadministratie heeft al bewezen dat het dierenwelzijn “au sérieux” neemt

Nieuws

In zijn reactie op een voorstel van de Europese Commissie dringt de Milieucommissie van het Europees Parlement aan op een verbod, of in elk geval een verplichte etikettering van voedingsmiddel

Europese vraag om verbod of verplichte etikettering voedingsmiddelen van klonen

Nieuws

Er lijken mogelijkheden te zijn voor vleesveehouders die meewillen doen met bedrijfsspecifieke excretie (BEX) in Nederland.

Er lijkt een opening te zijn dat ook vleesveehouders kunnen bemesten volgens BEX-normering

Nieuws

Land- en tuinbouworganisatie LTO denkt dat het nieuwe GLB-akkoord binnen dezelfde markt voor grotere concurrentieverschillen tussen lidstaten zal zorgen.

Het GLB is akkoord over een flexibeler invulling van vergroeningsmaatregelen

Nieuws

Volgens de voorstellen van de Europese Commissie voor hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft het mogelijk om na 2013 gekoppelde steun toe te kennen.

De Vlaamse Overheid voorziet dat ook na 2013 gekoppelde steun mogelijk is

Nieuws

De uitgelekte voorstellen van EU-commissaris Dacian Ciolos over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid laten het ergste vermoeden voor de Belgische landbouw.  ABS vreest dat de grootte van de huidige zoogkoeienpremie wordt uitgehold.

De zoogkoeienpremie blijft in het nieuwe GLB wellicht bestaan, maar de grootte van de premie kan stevig dalen

Nieuws

Een deel van de kleine en middelgrote slachterijen in Nederland voert de verplichte bse-test voor runderen niet of onvolledig uit. Dat blijkt uit onderzoek van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Zes van de zeventien slachterijen overtraden de regels voor de bse-test
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right