Sitemenu

zaterdag 16 februari 2019
content-main-left

Politiek

Nieuws

Rusland stelt een brede boycot in voor landbouwproducten uit de EU, de VS, Australië Canada en Japan.

Rusland kan blijkbaar voor veel agrarische producten wel even zonder import.

Nieuws

Ook stromest uit hellingstallen komt in aanmerking voor vrijstelling van de mestverwerkingsplicht.

Stromest uit hellingstallen komt in aanmerking voor vrijstelling van de mestverwerkingsplicht

Nieuws

Vlaanderen is rond met de verdeling van de Belgische bevoegdheden, die naar de deelstaten komen na de zesde staatshervorming. Dierenwelzijn wordt niet ondergebracht bij landbouw maar onder de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. 

Dierenwelzijn verhuist van federale Volksgezondheid naar de Vlaamse diensten Algemeen Regeringsbeleid

Nieuws

In het najaar informeert het beleidsdomein Landbouw en Visserij over het nieuwe GLB (pijler I en pijler II). Er worden acht sessies op verschillende locaties georganiseerd.

Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel vanwege het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuws

Franse boeren maar ook gemeenten en andere groenbeheerders mogen binnenkort overdag geen bestrijdingsmiddelen spuiten.

Overdag bestrijdingsmiddelen spuiten schadelijk voor bijen

Nieuws

Nederlandse boeren krijgen onder voorwaarden meer ruimte om mest op eigen grond kwijt te kunnen. De lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord gegaan met het voorstel van de Europese Commissie om Nederland ontheffing van de Nitraatrichtlijn te geven. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Economische Zaken in haar nieuwsbrief.

Derogatie toegekend mits 80 procent van het areaal uit grasland bestaat

Nieuws

Drie jaar na aanvang van de discussie rond wijzigingen aan de verordening 1760/2000 is de kogel door de kerk. Het Europese parlement besliste dat elektronische identificatie van runderen in alle lidstaten mogelijk moet zijn.

Een Europese standaard voor elektronische identificatie kan nu worden vastgelegd

Nieuws

De Vlaamse regering heeft net voor het paasweekend de nieuwe krijtlijnen van de toekomstige zoogkoeienpremie vastgelegd. De referentie voor de nieuwe premie wordt het gemiddelde aantal gekalfde zoogkoeien in 2012 en 2013.

Om aanspraak te kunnen maken op de nieuwe zoogkoeienpremie moeten er minstens 20 premiegerechtigde zoogkoeien op het bedrijf zijn

Nieuws

Vanaf 1 juli 2014 wordt dierenwelzijn een Vlaams beleidsdomein en niet meer een Belgische aangelegenheid. Waar dierenwelzijn in Vlaanderen thuis hoort is nog niet bekend. 

Vlaamse landbouwadministratie heeft al bewezen dat het dierenwelzijn “au sérieux” neemt

Nieuws

In zijn reactie op een voorstel van de Europese Commissie dringt de Milieucommissie van het Europees Parlement aan op een verbod, of in elk geval een verplichte etikettering van voedingsmiddel

Europese vraag om verbod of verplichte etikettering voedingsmiddelen van klonen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right