Sitemenu

donderdag 13 december 2018
content-main-left

Vleesvee

Nieuws

De productie van dierlijke mest verandert niet ten opzichte van de voorgaande jaren. Het aantal varkens in Vlaanderen neemt af, de rundveestapel stabiliseert, pluimvee groeit. Dat maakt de Vlaamse landmaatschappij bekend in het Mestrapport 2018.

De mestproductie in Vlaanderen blijft al jaren nagenoeg stabiel, het aantal zoogkoeien neemt wel af

Nieuws

Stichting VleesveeNL organiseert op de valreep nog een infoavond over de vrijstellingsregeling in de fosfaatwetgeving. Deze infoavond heeft woensdag 14 november plaats in Nijkerk.

Nieuws

Diergezondheid Vlaanderen heeft het doorgeven van de haarkleur bij de geboorteregistratie van rundvee vereenvoudigd. De keuze voor tweekleurige dieren wordt beperkt. 

Een blauw-wit of wit-blauw kalf krijgt voortaan de kleurcode 06 blauw&wit

Nieuws

Twee jaar na de vorige export zijn opnieuw 77 vaarzen van het witblauwras verkocht aan een Russisch bedrijf. Na een grondige sanitaire controle vertrokken de dieren met drie ruime vrachtwagens richting de regio Voronezj. 

De vaarzen met een leeftijd tussen 12 en 15 maanden oud zijn afkomstig van 21 bedrijven

Nieuws

Het Amerikaanse agro-concern Cargill heeft een robot ontwikkeld die ingezet kan worden bij het opdrijven van vee. Het bedrijf zet de robot vooreerst in bij de eigen slachterijen – Cargill Protein Beef plants – in de Verenigde Staten en Canada. 

De robot maakt gebruik van bewegende armen, blazers en geluid om het vee rustig op te drijven (foto: Cargill)

Nieuws

Ann Dieleman uit Moerbeke siert de cover van de nieuwe editie van het magazine De Boerin. Dat magazine ontvangen alle leden-vleesveehouders van CRV samen met het oktobernummer van Veeteeltvlees weldra in de bus.

Vleesveehoudster Ann Dieleman op de cover van De Boerin

Nieuws

Als eerste kalverslachterij heeft Ekro, een dochterorganisatie van de VanDrie Group, de toelating verworven om kalfsvleesproducten naar China te mogen exporteren. Het bedrijf verscheept volgend week een eerste kleine bestelling – voorlopig nog enkel kalfsvlees zonder been – richting China. 

Voortaan zal Nederlands kalfsvlees beschikbaar zijn op de Chinese markt, in eerste instantie nog vrij beperkt

Nieuws

Het bedrijfsmanagement van vleesvee en de gezondheid van de veestapel. Dat zijn de twee centrale thema’s op de studieavonden van het praktijkcentrum Rundvee en de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, dit najaar.

Diergezondheid en bedrijfsmanagement zijn dit najaar de centrale thema's op de studieavonden van praktijkcentrum Rundvee en de Vlaamse overheid

Nieuws

Per 1 oktober hanteert Belbeef, de interprofessionele organisatie die de verschillende schakels uit de rundvleesketen verenigt, een nieuwe standaard waarbij de brancheorganisatie de consument garanties biedt voor dierenwelzijn, verdoofd slachten, duurzaamheid en traceerbaarheid. Zo maakt Belbeef verdoofd slachten voortaan verplicht voor al haar gebruikers en introduceert ze ook een duurzaamheidsmonitor voor vleesvee. 

Met het hernieuwde lastenboek wil Belbeef de kwaliteitsstandaard van Belgisch rundvlees op alle vlakken omhoogbrengen

Nieuws

De Vlaamse vleesveehouders zijn verdeeld over de mogelijkheden van mobiel slachten voor hun eigen bedrijf. Dat is het resultaat van de jongste poll op de website van VeeteeltVlees.

Uit een online bevraging blijkt nu dat iets meer dan de helft van de respondenten (52,5%) mobiel slachten zou overwegen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right