Sitemenu

maandag 28 mei 2018
content-main-left

Vleesvee

Nieuws

Het IBR-stappenplan voorziet dat gE-positieve dieren, namelijk de IBR-dragers, vanaf 2018 afgevoerd moeten worden naar het slachthuis, hetzij rechtstreeks, hetzij via een bedrijf met ‘I2-afmest’ statuut. Het I2-afmeststatuut – een nieuw statuut voorzien in het nieuw koninklijk besluit IBR dat gepubliceerd wordt in mei/juni – kan aangevraagd worden door zuivere afmestbedrijven. 

Het I2-afmeststatuut is een nieuw statuut in de ibr-bestrijding voor zuivere afmestbedrijven

Nieuws

Drachtige vaarzen en koeien die enkele weken voor de afkalving in de vroege avond gevoerd worden, kalven overdag af. 

85 procent van de dieren die gevoerd worden tussen 16 uur en 18 uur, kalven nadien af tussen 6 uur en 18 uur

Nieuws

Jan van Kelecom, 26 jaar oud, baat in maatschap met vader Stefaan, moeder Carine en broer Bert, een gemengd akkerbouw en afmestbedrijf uit te Hoegaarden. In 2015 heeft het maatschap een compleet nieuw vleesveebedrijf neergezet om zelf te kunnen fokken.  

Nieuws

Uit de resultaten van de wedstrijd ‘best groeiende stier 2015’ van Boerenbond, blijkt dat er twee bedrijven in staat waren om een stier met een karkasgroei boven de 1100 gram per dag binnen te sturen.

De top tien laat een levende groei van gemiddeld 1400 gram per dag optekenen

Nieuws

Fokkerijcoöperatie CRV organiseert vier winterbijeenkomsten speciaal gericht op de Nederlandse vleesveehouders. 

Nieuws

Vijf hectare maiszaad van het ras Genialis van KWS was de hoofdprijs van de kerstquiz 2015 van Veeteeltvlees. En de winnaar is .....

Nieuws

Bijna een derde van de landbouwbedrijven wordt gerund door landbouwers van 65 jaar en ouder in Europa. De cijfers van Eurostat wijzen op een vergrijzing van de Europese land- en tuinbouw. In Nederland en België bestaat 21 procent van de actieve boerenbevolking over alle sectoren heen uit 65-plussers.

De grootste leeftijdsgroepen zijn de landbouwers van 45 tot 54 (33%) en van 55 tot 64 (27%).

Nieuws

Een professionele vleesveehouder moet kennis hebben van voeding, huisvesting, dierengezondheid, genetica en economie om betere zoötechnische en bedrijfseconomische resultaten te boeken. Het vleesveecongres is een uitgelezen plek om die nodige kennis actueel te houden.

Nieuws

Giulio en Norma 29 legden beslag op de titels van algemeen kampioen bij de piemonteses.

De voorzitter van het piemontese-stamboek zorgt voor de linten van de kampioenen

Nieuws

Jaarlijks organiseren Boerenbond en Landelijke Gilden samen de Dag van de Landbouw. Dit jaar is dit op 20 september voor de 33ste keer.

Dag van de Landbouw 20 september
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De opslag van CO2 in graslandbodems wint aan belang in Nederland en Vlaanderen. LTO lobbyt voor een subsidieregeling voor het vastleggen van CO2 in de bodem. Boerenbond bestudeert het idee van een beheersovereenkomst klimaat waarin CO2-opslag een onderdeel zal zijn? Zou u aan de slag gaan met CO2-opslag in de beschikbare bodems van uw bedrijf?
Ja
Ja, maar alleen als het vergoed wordt
Neen
right