Sitemenu

maandag 19 augustus 2019
content-main-left

Voeding

Nieuws

De Schotse Boerenbond (NFU Scotland) eist van landbouwminister George Eustice de invoering van een oorsprongslabel voor ‘bewerkt‘ vlees. Dat meldt GlobalMeatnews.com

In minder dan de helft van de gevallen waren de ingrediënten van de Schotse runderburgers ook echt Schots. (foto: GlobalMeatnews.com)

Nieuws

De Europese Commissie geeft de lidstaten extra flexibiliteit binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Het Departement Landbouw en Visserij komt Vlaamse veehouders tegemoet die een ruwvoertekort hebben

Nieuws

Er komen dit groeiseizoen zo goed als zeker geen aanvullende mestmaatregelen vanwege de droogte. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft aan het ministerie geadviseerd dat die niet nodig zijn.

In de bodem is op dit moment volgens CDM nog veel stikstof aanwezig

Nieuws

Bijna tachtig procent van het eiwit dat aan landbouwhuisdieren in de Europese Unie wordt gevoerd, wordt ook in de Europese Unie geteeld.

De Europese Unie is zelfvoorzienend voor eiwit uit ruwvoer, maar voor slechts twee procent voor eiwit uit soja

Nieuws

Veldbonen meest kansrijke eiwitgewas

08-05-2019  · 2 reacties

Na drie jaar onderzoek blijken veldbonen het meest kansrijke eiwitgewas te zijn. In de korte keten zijn er al veehouders die veldbonen rendabel telen voor eigen vervoedering. De mengvoerindustrie biedt op dit moment nog geen kostendekkende prijs voor het gewas.

Tijdens de eerste jaren van het onderzoek bleken de teeltresultaten van winterveldbonen veelbelovend

Nieuws

Wageningen UR heeft het nieuwe rassenbulletin voederbieten gepubliceerd. In totaal staan er zeventien rassen op de lijst. Hiervan zijn er dertien in 2017 en 2018 getest. Vier rassen werden afgelopen jaar voor het eerst onderzocht.

Wageningen UR vergeleek 17 voederbietenrassen op zand- en kleigrond

Nieuws

Het drijvende waterplantje eendenkroos kan mest filteren en stikstof omzetten in eiwit. Daarmee kan eendenkroos de ecologische voetafdruk van vleesproductie verbeteren.

Teelt van eendenkroos kan het aanbod Europees eiwit sterk vergroten

Nieuws

Biologische boeren in Vlaanderen mogen vanwege de droogte meer veevoer van het eerste jaar van omschakeling gebruiken. Dat heeft de Vlaamse overheid bekend gemaakt.

Door de droogte is er minder biologisch voer gegroeid

Nieuws

Wanneer kan men beginnen met maiskuil voeren aan kalveren? Op die vraag wil het project ‘Jongleven’ een antwoord vinden. Het project is een samenwerking van ILVO, Inagro, de Hooibeekhoeve en het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen.

Nieuws

Op proefbedrijf Brahy in het Waalse Sart-Saint-Laurent organiseert veevoerfabrikant Dumoulin op vrijdag 15 juni een open dag.

In twee van de vier rantsoenen maakt Dumoulin gebruik van een langere hakseltechniek met vermalen korrels
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right