Sitemenu

zaterdag 16 februari 2019
content-main-left

Voeding

Nieuws

Veehouder Hendrik Wesselink uit Zelhem verbouwt al drie jaar veldbonen.

Dagelijks krijgen de koeien 1 kilo vermalen veldbonen, waardoor de aankoop van eiwitbronnen flink is gedaald.

De teelt van veldbonen is niet gemakkelijk

Nieuws

Voederbieten kunnen het jaarrond vervoederd worden, deels in verse toestand en deels als mengkuil met kuilmais of een ander droog voedermiddel.
Voederbieten interessant als derde ruwvoedergewas

Nieuws

De teelt van veldbonen zit zowel in Nederland als in Vlaanderen in de lift. In 2016 nam het areaal veldbonen in Nederland met 60 hectare toe tot 420 hectare.

In 2016 nam het areaal veldbonen in Nederland met 60 hectare toe tot 420 hectare

Nieuws

De boeuf bourguignon die tijdens de Nationale Vleesvee Manifestatie werd geserveerd, was afkomstig van Nederlandse Aberdeen Angus Stamboekkoeien.

Nederlandse Aberdeen Angusdieren stonden aan de basis van het vleesgerecht tijdens de NVM

Nieuws

Vorig jaar at de gemiddelde Nederlander voor het eerst sinds jaren weer meer rundvlees. Ook de totale vleesconsumptie nam in 2016 licht toe.

De Nederlandse consument eet jaarlijks 76,8 kg vlees

Nieuws

De opbrengsten van de in Nederland geteelde sojabonen variëren van 3,4 ton tot 4 ton per hectare.

Soja wordt een serieuzer alternatief voor graanteelt in Nederland

Nieuws

Een vijftal Vlaamse landbouwers behoren tot de pioniers die in Vlaanderen van start gaan met de professionele sojateelt. Voor dit jaar wordt hun gezamenlijke sojaoogst al geschat op 100 ton.

In 2017 zijn er een vijftal boeren die 25 ha soja hebben ingezaaid

Nieuws

De teelt van sorghum als derde gewas in een rotatie met snijmais en gras heeft potentie.

Zetmeel in sorghum bleek de 400 gram per kilo droge stof aan te kunnen tikken

Nieuws

Stichting Courage wil dit jaar de grondloze teelt van eiwitrijke gewassen onderzoeken.

Courage wil de geconditioneerde teelt van eiwitgewassen verder onderzoeken (foto: foddertech.nl)

Nieuws

De Belgische mengvoedersector heeft 7,2 miljoen ton diervoeders geproduceerd in 2016. Dit is een stagnatie ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoerfabrikanten.

48 procent van de grondstoffen in mengvoer zijn bijproducten uit de voedings- en biobrandstoffenindustrie
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right