Sitemenu

dinsdag 18 februari 2020
content-main-left

Voeding

Nieuws

Veldbonen meest kansrijke eiwitgewas

08-05-2019  · 2 reacties

Na drie jaar onderzoek blijken veldbonen het meest kansrijke eiwitgewas te zijn. In de korte keten zijn er al veehouders die veldbonen rendabel telen voor eigen vervoedering. De mengvoerindustrie biedt op dit moment nog geen kostendekkende prijs voor het gewas.

Tijdens de eerste jaren van het onderzoek bleken de teeltresultaten van winterveldbonen veelbelovend

Nieuws

Wageningen UR heeft het nieuwe rassenbulletin voederbieten gepubliceerd. In totaal staan er zeventien rassen op de lijst. Hiervan zijn er dertien in 2017 en 2018 getest. Vier rassen werden afgelopen jaar voor het eerst onderzocht.

Wageningen UR vergeleek 17 voederbietenrassen op zand- en kleigrond

Nieuws

Het drijvende waterplantje eendenkroos kan mest filteren en stikstof omzetten in eiwit. Daarmee kan eendenkroos de ecologische voetafdruk van vleesproductie verbeteren.

Teelt van eendenkroos kan het aanbod Europees eiwit sterk vergroten

Nieuws

Biologische boeren in Vlaanderen mogen vanwege de droogte meer veevoer van het eerste jaar van omschakeling gebruiken. Dat heeft de Vlaamse overheid bekend gemaakt.

Door de droogte is er minder biologisch voer gegroeid

Nieuws

Wanneer kan men beginnen met maiskuil voeren aan kalveren? Op die vraag wil het project ‘Jongleven’ een antwoord vinden. Het project is een samenwerking van ILVO, Inagro, de Hooibeekhoeve en het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen.

Nieuws

Op proefbedrijf Brahy in het Waalse Sart-Saint-Laurent organiseert veevoerfabrikant Dumoulin op vrijdag 15 juni een open dag.

In twee van de vier rantsoenen maakt Dumoulin gebruik van een langere hakseltechniek met vermalen korrels

Nieuws

Eiwit zelf telen voor het rantsoen van de eigen veestapel krijgt steeds meer aandacht in de Nederlandse en Vlaamse veehouderij. Een aantal vleesveehouders is hiermee al gestart. Maar of er veel zullen volgen, was de vraag van de recente bevraging op de website van VeeteeltVlees.

Het animo om zelf eiwit te gaan telen is niet groot bij vleesveehouders, veldbonen hebben de voorkeur

Nieuws

Wetenschappers van de universiteiten van Aberdeen, Edinburgh en Seattle hebben het microbioom van 43 Schotse runderen onderzocht. Ze ontrafelden daarbij meer dan 900 genomen van organismen uit de pens van de dieren. 

Met de resultaten van het onderzoek hebben wetenschappers meer inzicht in het microleven in de pens en dus ook in de vertering van voer

Nieuws

Het Amerikaanse voerconcern Cargill is een samenwerking gestart met het Ierse bedrijf Cainthus, dat werkt aan technologie die koeien kan herkennen aan de kop.

Elke koeienkop is uniek en daarmee geschikt voor ‘gezichtsherkenning‘

Nieuws

Het Departement Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) organiseren in samenwerking met Inagro voor het tweede jaar op rij een cursus

In de cursus komen onder meer rantsoenberekening, samenstelling en voederwaarde van de voedermiddelen aan bod
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right