Sitemenu

woensdag 26 februari 2020
content-main-left

Voeding

Nieuws

Komende jaren wil Trouw Nutrition het budget voor onderzoek naar onder meer rundveevoeding verdubbelen van 26 miljoen euro per jaar naar 50 miljoen euro per jaar. 

Op de nieuwe locatie zal voedingsonderzoek plaats vinden dat is gericht op vertering en metabolisme

Nieuws

Wat in België bekend staat als de voedingsdriehoek is bij de noorderburen de Schijf van Vijf. Het Nederlands voedingscentrum presenteerde recentelijk de nieuwe Schijf van Vijf. 

De hoeveelheid vlees is geminderd naar 500 gram per week.

Nieuws

Uit de resultaten van het Huishoudbudgetonderzoek blijkt dat de Belg in 2014 gemiddeld 481 euro uitgaf aan vlees. Dat deelt de algemene Directie Statistiek van de FOD Economie mee. 

Tussen 2005 en 2014 at de Belg ieder jaar gemiddeld 900 gram minder vlees dan het voorgaande jaar

Nieuws

Vleesveehouders laten nog te gemakkelijk geld liggen. De daggroei van vleesstieren met 100 gram verhogen, levert jaarlijks een plus op van 105 euro. 

Op 20 procent van de vleesstierenbedrijven vindt ongewenste voorselectie plaats.

Nieuws

Na drie jaar veldproeven op soja zegt het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voorzichtig optimistisch te zijn over een succesvolle introductie van soja op de Vlaamse akkers.

Vroegrijpe sojarassen kunnen geschikt zijn als teelt in ons klimaat.

Nieuws

Groenbedekkers ingezaaid als ecologisch aandachtsgebied binnen de Europese regelgeving mogen na aanpassing van de wetgeving alsnog geoogst worden. 

Oogst van groenbedekker toch weer toegestaan

Nieuws

De toelating en verwerking van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s) in voeding en diervoeders mag niet worden overgelaten aan de afzonderlijke EU-landen. Renationalisatie van Europees beleid zal enorme sociaal-economische gevolgen hebben en bovendien leiden tot ernstige handelsverstoringen met derde landen.

Na de teelt nu ook meer nationale vrijheid voor verwerking van ggo's in voeding en diervoeders.

Nieuws

Duitse onderzoekers aan het Centrum voor Kankeronderzoek te Heidelberg hebben nieuwe virussen ontdekt in het bloed van Europese runderen. Die zouden mogelijks de veroorzaker van darmkanker bij de mens kunnen zijn. 

Een hard bewijs voor de relatie rundvirus en darmkanker is er nog niet

Nieuws

Dat stelde Anne Vandelannoote van mengvoederfabrikant Aveve naar aanleiding van het in de markt zetten van een vijftal nieuwe mengvoeders voor vleesvee. 

Het gebruik van een 'gemengd' basisrantsoen vraagt nieuwe formuleringen krachtvoer

Nieuws

Eerste sojabonen alweer geoogst

26-09-2014  · 2 reacties

In het Nederlandse Dronten zijn de eerste sojabonen geoogst van een niet-gemodificeerd sojaras. Het werd begin mei gezaaid en op 23 september geoogst. 

Teelttechnisch zijn de laaghangende sojapeulen nog een probleem
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right