Sitemenu

donderdag 20 september 2018
content-main-left

Nieuws

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving moeten rechthebbende veehouders in Vlaanderen ook voor de campagne 2018 minstens 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken.

Indien men minder dan 70 procent gebruikt, verliest men het niet-gebruikte gedeelte onder de 70 procent definitief. Indien minder dan 14 rechten benut worden, leidt dit tot een volledig en definitief verlies van alle premierechten voor zoogkoeien. Een veehouder die voldoet aan de voorwaarden van jonge starter, zal pas rechten verliezen indien hij twee opeenvolgende jaren geen 70 procent gebruikt. In dat geval verliest de landbouwer het niet-gebruikte deel onder de 70 procent van het laatste jaar.

Voorwaarden voor dieren

Voor de benutting van het aantal premierechten wordt rekening gehouden met het aantal moederdieren dat gekalfd heeft op het bedrijf, zonder daarbij rekening te houden met administratieve (laattijdige meldingen) of controlevaststellingen. Moederdieren die twee keer gekalfd hebben tijdens het kalenderjaar of die een tweeling hebben voortgebracht, worden slechts één keer in rekening gebracht voor de benutting van de rechten. Ook moederdieren die uitgesloten worden omwille van het ras of rastype, worden niet in rekening gebracht voor de benutting van de rechten.

Om de volledige rechten te behouden moeten veehouders ook in 2018 steeds minimaal 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken
Om de volledige rechten te behouden moeten veehouders ook in 2018 steeds minimaal 70 procent van de premierechten voor zoogkoeien gebruiken

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right