Sitemenu

vrijdag 24 mei 2019
content-main-left

Nieuws

De coöperatie CRV heeft in het boekjaar 2017-2018 een goed financieel resultaat gerealiseerd. De omzet steeg met 1,7 miljoen euro tot 173,6 miljoen euro en aan de leden kon een ledenvoordeel van in totaal 4,1 miljoen euro worden uitgekeerd.

Ondanks een sterk krimpende veestapel in Nederland bleef de daling van de omzet van CRV op de coöperatieve thuismarkt Nederland en Vlaanderen beperkt tot één procent. Dit is met name toe te schrijven aan het succes van het product Fokken op Maat en de introductie van de FosfaatPlanner.

Tegelijkertijd is de bijdrage aan het resultaat van de activiteiten in het buitenland sterk gestegen. Met name de omzet van de dochterbedrijven in Duitsland en Nieuw-Zeeland en de export naar derde landen zaten in de lift.

Bedrijfsresultaat 5,9 miljoen

Het bedrijfsresultaat over het afgelopen boekjaar kwam uit op 5,9 miljoen euro. Hiervan werd een miljoen euro toegevoegd aan het eigen vermogen, dat hierdoor steeg tot 83,8 miljoen euro.

Aan de bijna 24.000 leden is 4,1 miljoen euro ledenvoordeel uitbetaald, exact het bedrag dat ze in het vorige boekjaar ontvingen.

 

Ondanks een dalende omzet op de thuismarkt steeg de totale omzet van CRV met 1,7 miljoen euro
Ondanks een dalende omzet op de thuismarkt steeg de totale omzet van CRV met 1,7 miljoen euro
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right