Sitemenu

vrijdag 21 februari 2020
content-main-left

Nieuws

Onlangs keurde de Vlaamse regering een aantal aanpassingen in de VLIF-reglementering goed. Daarbij is een verhoging voorzien van de steun voor een aantal klimaatmaatregelen alsook een verlaging van het minimaal te investeren bedrag naar 5.000 euro.

De goedkeuring van de Vlaamse regering is nog onder voorbehoud, de teksten zijn momenteel ter lezing voorgelegd aan de Raad van State. Verwacht wordt dat de nieuwe regelgeving pas van kracht wordt in september.

Minstens 5.000 euro investeren

Onderdeel van het besluit was de verlaging van minimumbedrag van de aangevraagde investering van 15.000 naar 5.000 euro. Deze verlaging geldt voor alle mogelijk aan te vragen investeringen.

Daarnaast is er ook een verhoging voorzien van het steunpercentage van 30 naar 40 procent voor enkele klimaatmaatregelen in de landbouwsector.

Om in aanmerking te komen voor investeringssteun vanuit het VLIF is voortaan een investering nodig van minimaal 5.000 euro
Om in aanmerking te komen voor investeringssteun vanuit het VLIF is voortaan een investering nodig van minimaal 5.000 euro
right