Sitemenu

zondag 21 juli 2019
content-main-left

Nieuws

Voortaan kunnen veehouders, maar ook handelaren of slachthuizen, bij de Interprofessionele vereniging voor Belgisch vlees (IVB) een klacht melden die een economische impact heeft op de waarde van een karkas. De klacht zal dan behandeld worden door een onafhankelijke geschillencommissie.

De oprichting van een geschillencommissie is een gevolg van de interprofessionele afspraken tussen het Agrofront en Febev over een betere transparantie in de keten.

Bij het meldpunt kunnen veehouders terecht voor een economische dispuut met bijvoorbeeld een handelaar of het slachthuis, of vice-versa. Dat kan gaan over het niet-naleven van gemaakte afspraken als de afwijking bij weging, de classificatie of een afkeuring van een karkas.

Procedure bij geschillencommissie

Een eventuele klacht is in te geven via de website van het IVB. De klacht moet daarbij duidelijk omschreven zijn en voorzien van de nodige bewijsstukken.

Indien de klacht ontvankelijk wordt beschouwd, zal deze voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie. Een klacht wordt niet anoniem behandeld, maar het dossier wordt wel anoniem besproken in de geschillencommissie.  

De geschillencommissie is een neutrale commissie van onafhankelijke experts. Ze bestaat uit drie vertegenwoordigers van de slachthuizen en drie vertegenwoordigers van de producenten.

Voortaan kunnen veehouders, maar ook handelaren of slachthuizen, een klacht over de waarde van een karkas melden via het IVB
Voortaan kunnen veehouders, maar ook handelaren of slachthuizen, een klacht over de waarde van een karkas melden via het IVB
right