Sitemenu

vrijdag 21 februari 2020
content-main-left

Nieuws

Voor het eerst in vijf jaar is de prijs van landbouwgrond in Vlaanderen gedaald. Dit blijkt uit een rapport dat is op gesteld door de Belgische Federatie van het Notariaat (Fednot), een koepelorganisatie van notarissen.

De Fednot noteert een prijsdaling in Vlaanderen van 3,1 procent in de eerste helft van 2019 in vergelijking met 2018. De daling van de landbouwgrondprijs was minder groot in Wallonië: 1 procent. Het gewogen gemiddelde van België laat een daling zien van 3,9 procent. 
De daling volgt op vijf jaren van groei, waarbij de gemiddelde Belgische prijs per hectare toenam met 22,9 procent, van 36.379 euro per hectare in 2014 tot 44.696 euro dit jaar.

Trendbreuk

Volgens de Fednot is het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk. De verschillen in landbouwgrondprijzen tussen de provincies blijven groot. De duurste provincie blijft West-Vlaanderen, met een gemiddelde prijs van 60.400 euro per hectare. In Luxemburg is de grond het goedkoopst, 24.744 euro per hectare.

 

De prijs van landbouwgrond in Vlaanderen daalt, grote verschillen tussen Belgische provincies blijven
De prijs van landbouwgrond in Vlaanderen daalt, grote verschillen tussen Belgische provincies blijven
right