Sitemenu

vrijdag 21 februari 2020
content-main-left

Nieuws

Het Programma Aanpak Stikstof mag niet langer worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen voor activiteiten die belastend kunnen zijn voor natuurgebieden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Nederlandse Raad van State inzake een tweetal vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven.

De Raad van State is een adviesorgaan van de Nederlandse regering en het hoogste gerechtsorgaan dat beslist bij een geschil tussen burgers en de overheid. Tegen het besluit is dan ook geen hoger beroep meer mogelijk.

In strijd met Europese wetgeving

Het PAS vormt de basis voor het verlenen van natuurvergunningen voor activiteiten die stikstof uitstoten en daarmee schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden, bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijbedrijven. Het PAS biedt ruimte om de extra stikstofuitstoot vooraf te compenseren met reducerende maatregelen zoals een emissiearme vloer. Deze systematiek is door de Raad van State onderuit gehaald omdat dit in strijd zou zijn met Europese natuurwetgeving.

Weiden en bemesten niet vergunningsvrij

De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft ook besloten dat weiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningsvrij hadden mogen worden gemaakt. Ook deze activiteiten kunnen volgens de Raad mogelijk schadelijk zijn voor natuurgebieden.

Bestaande vergunningen blijven geldig

De uitspraak van vandaag heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend. Deze blijven gewoon geldig. Over nog lopende zaken rondom natuurvergunningen voor veehouderijbedrijven zal de Raad in juni duidelijkheid bieden. De kans is echter groot dat ook door deze vergunningen nu een streep gaat.

Toekomst onduidelijk

De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat er in de toekomst geen nieuwe activiteiten meer kunnen worden opgezet die stikstof uitstoten. Er zal echter vooraf zekerheid moeten worden gegeven dat natuurwaarden niet worden aangetast. Hoe dit in de praktijk vorm moet gaan krijgen is op dit moment nog volstrekt onduidelijk.

Een toelichting op de uitspraak, inclusief een video met een heldere uitleg, is te vinden op de website van de Raad van State. Klik hier om deze toelichting te downloaden.

 

 

 

De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend
De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend
right