Sitemenu

vrijdag 21 februari 2020
content-main-left

Nieuws

Bent u geïnteresseerd in een gratis bedrijfseconomische boekhouding met garantie op anonimiteit en vertrouwelijkheid? Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij is op zoek naar extra deelnemers.

Zo zoekt het LMN o.a. gesloten vleesveebedrijven alsook afmestbedrijven.

Deelnemers krijgen gratis een economisch inzicht van hun bedrijf en de bedrijfstakken binnen het bedrijf. De resultaten zijn een nuttig hulp bij het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen. 

Anonimiteit geborgd

Wat doen we met de gegevens? We gebruiken de gegevens uit de gedetailleerde bedrijfseconomische boekhoudingen in alle anonimiteit om op regelmatige basis rapporten te publiceren met onafhankelijke informatie over de rentabiliteit van landbouwsectoren. Dat geeft het beleid inzicht in de actuele situatie van de sectoren. Daarnaast worden de gegevens gebruikt in de voorbereiding van het Vlaamse landbouwbeleid, zoals de opmaak van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Een deel van de verzamelde gegevens van het Landbouwmonitoringsnet­werk vloeit door naar het Europese boekhoudnet.

Respresentativiteit nodig

Het LMN telt circa 650 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. De aanwerving gebeurt om de steekproef representatief te houden voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Hebt u interesse en/of wilt u bijkomende informatie? Surf dan naar www.vlaanderen.be/landbouw/boekhouding en neem contact met op met Gerry Spelmans (gerry.spelmans@lv.vlaanderen.be, tel. 0495 26 39 24) of Eline de Regt (eline.deregt@lv.vlaanderen.be, tel. 0491 92 87 25) (bereikbaar vanaf 19 augustus).

Het Landbouwmonitoringsnet­werk zoekt gesloten vleesveebedrijven alsook afmestbedrijven
Het Landbouwmonitoringsnet­werk zoekt gesloten vleesveebedrijven alsook afmestbedrijven
right