Sitemenu

dinsdag 25 februari 2020
content-main-left

Nieuws

De Coöperatie Koninklijke CRV u.a. heeft als erkend stamboek de goedkeuring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen op de fokprogramma’s van alle 21 rassen waarvoor dit in Nederland was aangevraagd.

Dat betekent dat de stamboekerkenning van Coöperatie CRV voor deze 21 rassen onverkort van kracht blijft. Onder de 21 rassen zijn naast de melkveerassen ook de belangrijkste vleesrassen betrokken zijnde Aberdeen Angus, Belgisch Witblauw, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Dexter, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Verbeterd Roodbont en Wagyu.

Prestatieonderzoek en fokwaardeschatting

Erkende stamboeken dienen in het fokprogramma van een ras te beschrijven hoe ze het vastgestelde fokdoel voor dat ras denken te realiseren. Bijhouden van een stamboek, reglementeren van prestatieonderzoek (mpr, exterieurbeoordelen) en reglementeren van fokwaardeschatting zijn activiteiten die volgens RVO uitgevoerd kunnen worden door een fokkerijorganisatie.

CRV heeft een stamboekerkenning voor zowat alle in Nederland lopende vleesveerassen
CRV heeft een stamboekerkenning voor zowat alle in Nederland lopende vleesveerassen
right