Sitemenu

zondag 21 oktober 2018
content-main-left

Nieuws

Het lukt niet om de ibr- en bvd-bestrijding per 1 januari 2018 via wetgeving te verplichten voor Nederlandse rundveehouders.

De start van de verplichte bestrijding wordt 1 januari 2019. Dat meldt Jos Verstraten, namens de vakgroep Melkveehouderij van LTO betrokken bij de stuurgroep die de verplichte bestrijding van ibr en bvd voorbereidt. 'Om via wetgeving de bestrijding te verplichten, moet er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) door de overheid worden aangenomen. Dat voorbereidingen daarvoor kosten tijd', aldus Verstraten.

Melkveehouders verplichten via leveringsvoorwaarden

De melkveesector wil echter doorpakken en stelt voor dat zuivelverwerkers melkveehouders vanaf 1 april in de leveringsvoorwaarden verplichten om deel te nemen aan bestrijdingsprogramma's voor bvd en ibr. 'We willen niet wachten met de bestrijding, we laten hiermee ook aan de politiek zien dat we echt met de bestrijding aan de slag willen', vertelt Verstraten. 'We ervaren nu veel draagvlak om door te pakken, er hebben veel bedrijven de afgelopen jaren al geïnvesteerd om vrij te worden van ibr.

Volgens Verstraten zijn er nog 5000 melkveebedrijven waarvan de ibr-status onbekend is. 'Zij vormen een risico. We zien als gevolg van de fosfaatwetgeving dat het aantal gesloten bedrijven afneemt, dat er meer dierbewegingen tussen bedrijven zijn in de melkveesector. We willen risico's op ibr-verspreiding graag zo snel mogelijk verkleinen, juist ook onder melkveebedrijven.'

Dweilen met de kraan open

Gisteren werd bekend dat bestuurslid van de stuurgroep voor ibr-en bvd-bestrijding Toon van Hoof aftreedt vanwege het plan waarvoor de zuivelsector ingeschakeld wordt. Verstraten betreurt zijn vertrek. 'We verwachten dat het overheidsprogramma dat per 1 januari 2019 start, in lijn ligt met het bestrijdingsprogramma dat de zuivelketen nu oppakt. Er zullen daarvoor best nog wel wat plooien gladgestreken moeten worden.'

Volgens Verstraten kan het wellicht vreemd lijken dat de vleesveehouderij en de kalversector nu een half jaar niet meedoen bij de bestrijding. 'Het zal vast gezegd worden dat het dweilen is met de kraan open. Maar we willen als melkveesector niet stilzitten. We dweilen nu ook al, maar we zetten straks wel de kraan alvast een stukje dichter en vanaf 2019 gaat deze echt op slot.'

De verplichte bestrijding van ibr en bvd start per 1 januari 2019
De verplichte bestrijding van ibr en bvd start per 1 januari 2019

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right