Sitemenu

donderdag 20 september 2018
content-main-left

Nieuws

Binnen de protocollen van de Nederlandse bvd-bestrijding is het niet langer verplicht om verworpen vruchten en doodgeboren kalveren te laten onderzoeken op het bvd-virus. De verplichting wordt omgezet in een dringend advies, zo hebben de vier betrokken sectorpartijen besloten.

De protocollen zijn hierop aangepast, aldus de stuurgroep Voorbereiding collectieve bestrijding IBR en BVD in Nederland. Hierin zetelen de NZO, ZuivelNL, LTO en de brancheorganisatie voor de kalversector SBK. 
De afgelopen maanden was er volgens de stuurgroep veel discussie over het verplichte bvd-virusonderzoek bij verworpen vruchten en doodgeboren kalveren. Vanwege logistieke en praktische problemen met monstername in sommige omstandigheden en met name de ingewikkelde controle op de naleving, is besloten de verplichting om te zetten in een dringend advies.

Zinvolle maatregel

De stuurgroep adviseert niettemin sterk om het onderzoek wel uit te voeren, omdat het om meerdere redenen een zeer zinvolle maatregel is. ‘Verwerpen en doodgeboorte zijn bij uitstek verschijnselen passend bij een bvd-infectie en het vroegst mogelijke signaal. Omdat een bvd-uitbraak vaak klein begint en na geboorte van een drager omvangrijk kan worden, is het voor het bedrijf zelf een signaal om voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals vaccineren, om zo grotere problemen te voorkomen.’

Als verworpen vruchten worden onderzocht op het virus, kan bvd in een vroeg stadium worden aangetoond. Hierdoor wordt de kans kleiner dat een bedrijf ongemerkt virus verspreidt. De bestrijding op sectorniveau zal zo sneller verlopen, is de redenatie.

Onderzoek dode kalveren

Het onderzoek van dode kalveren en verworpen vruchten kan op alle bedrijven eenvoudig plaatsvinden door een oorbiopt te nemen met speciale oormerken zonder levensnummer, aldus de stuurgroep. Veehouders mogen dit oorbiopt nu zelf nemen, maar de dierenarts kan het ook doen. Materiaal voor het nemen van oorbiopten bij doodgeboren kalveren en verworpen vruchten is te bestellen bij GD, meldt de stuurgroep.

 

De verplichting om bvd-onderzoek te doen bij doodgeboren kalf wordt omgezet in een dringend advies
De verplichting om bvd-onderzoek te doen bij doodgeboren kalf wordt omgezet in een dringend advies

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right