Sitemenu

zondag 21 juli 2019
content-main-left

Nieuws

Om zoogkoehouders te stimuleren de strijd aan te gaan met bvd stelt ZuivelNL tot eind 2020 een tegemoetkoming beschikbaar van 25 euro per bedrijf per kwartaal. De regeling geldt voor maximaal 2.500 zoogkoeienbedrijven en wordt toegekend op volgorde van aanmelding.

Zowel nieuwe deelnemers als bestaande deelnemers aan een bvd-route kunnen zich aanmelden voor de tegemoetkoming. Bestaande deelnemers die mogelijk in aanmerking komen, krijgen automatisch een bericht van de GD.

Voorwaarden om in aanmerking te komen
De zoogkoeienbedrijven die in aanmerking willen komen voor de tegemoetkoming, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het bedrijf geen onderdeel van een melkveebedrijf zijn en vormt het geen veterinaire eenheid met een melkveebedrijf. Het bedrijf neemt ook actief deel aan een bvd-route en betaalt abonnementsgeld aan de GD.

Verder moeten op het bedrijf minimaal drie kalveren per jaar geboren worden. Tot slot mag meer dan 90 procent van de dieren die het bedrijf afvoert per jaar, niet naar een melkveebedrijf gaan. 
Meer informatie over deze tegemoetkoming leest u op de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Zoogkoebedrijven die in aanmerking willen komen voor de tegemoetkoming, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen
Zoogkoebedrijven die in aanmerking willen komen voor de tegemoetkoming, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen
right