Sitemenu

zondag 20 oktober 2019
content-main-left

Nieuws

Boerenbond en ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, hebben elk met hun expertise samen een app ontwikkeld rond dierenwelzijn. Veehouders kunnen met deze app de status van dierenwelzijn om hun bedrijf evalueren.

In het kader van het actieplan ‘Blije dieren, blije boer’ van Boerenbond hebben onderzoekers van ILVO een dierenwelzijnsscan ontwikkeld. Deze dierenwelzijnsscan is onder de naam ‘dierenwelzijn scan’ beschikbaar via de App Store en Google Play en is reeds beschikbaar voor melkvee, varkens en pluimvee. Eind juni komt de app ook voor vleesvee beschikbaar.

Rapport met status dierenwelzijn

Op basis van een aantal wetenschappelijk onderbouwde vragen vullen veehouders de scan aan. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de aanwezige diersoorten en de verschillende bedrijfstakken. De resultaten worden dan doorgestuurd naar ILVO waarna ze een rapport ontvangen over de dierenwelzijnscore voor hun bedrijf. Met dit rapport kunnen veehouders dan eventuele aanpassingen doen op hun bedrijf.

Vergelijken met collega’s

De antwoorden in de dierenwelzijnsscan geven een helder beeld hoe het bedrijf scoort op de verschillende indicatoren van dierenwelzijn. Door na enige tijd de scan opnieuw in te vullen, wordt ook de voortgang zichtbaar. Wanneer meer dan twintig veehouders de app hebben ingevuld, kunnen ook bedrijven onderling vergeleken worden.

Download de app 'Dierenwelzijn scan'

App Store (voor iPhone)

Google Play (voor Android)

 

De app is reeds beschikbaar voor melkvee, varkens en pluimvee. Eind juni komt ze ook voor vleesvee beschikbaar
De app is reeds beschikbaar voor melkvee, varkens en pluimvee. Eind juni komt ze ook voor vleesvee beschikbaar
right