Sitemenu

woensdag 16 oktober 2019
content-main-left

Nieuws

Veehouders kunnen voortaan de bioveiligheid van hun bedrijf evalueren. Hiervoor is een Biocheck rundvee ontwikkeld, een tool die door middel van een enquête de bioveiligheid op het bedrijf gaat scoren.

De nieuwe tool evalueert zowel de interne als de externe bioveiligheid voor melkvee, rundvee en vleeskalveren. In de ‘Biocheck Rundvee’ worden vragen gesteld over bijvoorbeeld het aankoopbeleid van vee, de reiniging van transportmiddelen en de kwaliteit van het drinkwater. De vragenlijst is ontwikkeld in het kader van het plan om het antibioticagebruik in de veehouderij drastisch terug te dringen. Een goede bioveiligheid is volgens de experts een belangrijke voorwaarde om dit succesvol te realiseren.

De tool is gratis en in verschillende talen beschikbaar op de Biocheck-website.

Eigen resultaat vergelijken

Na het invullen ontvangt de veehouder een rapport met een totaalscore en scores van de verschillende onderdelen. Bovendien kan de eigen score worden vergeleken met een landelijk gemiddelde.

Op de Biocheck-website is ook meer informatie te lezen om de bioveiligheid op het eigen bedrijf te verbeteren.

De Biocheck is ontwikkeld door de afdelingen Veterinaire epidemiologie van de universiteiten van Gent en Luik. Naast een biocheck voor rundvee bestond er al eerder een voor varkens en voor pluimvee.

 

Ook vleesveehouders kunnen voortaan de bioveiligheid op hun bedrijf evalueren
Ook vleesveehouders kunnen voortaan de bioveiligheid op hun bedrijf evalueren
right