Sitemenu

vrijdag 21 februari 2020
content-main-left

Nieuws

Runderen hebben meer last van hoge temperaturen dan van lage temperaturen. De behoefte aan fris en zuiver drinkwater stijgt met een factor 2.

Het Franse landbouwonderzoeksinstituut INRA stelt dat voor een rund bij een omgevingstemperatuur van 30 graden Celsius de benodigde hoeveelheid drinkwater voor eenzelfde rantsoen tweemaal zo hoog is dan in de winter. Het INRA geeft de volgende richtcijfers in liter per kg opgenomen droge stof volgens de buitentemperatuur:

Type dier

 

Buitentemperatuur (°C)

 
 

<   15°C

25°C

>   30°C

koeien einde dracht

4 tot 5 l

6 tot 7,5 l

8 tot 10 l

koeien In lactatie of zogend

4,5 tot  5,5 l

6,5 l

9 tot 11 l

stieren afmest

3,5 l

5,5 l

7 l

Aangezien een rund slechts een tiental minuten per dag water drinkt, moeten de drinkbakken voldoende debiet hebben en gemakkelijk toegankelijk zijn. Bij een vlotterbak kunnen ze grote slokken in één keer nemen.

Bedenk ook dat bij hoge temperaturen of hittestress de appetijt van de dieren vermindert met 25 procent!

Een rund drinkt slechts een tiental minuten per dag
Een rund drinkt slechts een tiental minuten per dag
right