Sitemenu

woensdag 15 augustus 2018
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie werkt aan een voorstel om niet langer op Europees niveau over de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo's) te beslissen, maar op het niveau van de individuele lidstaten. Dat meldt Vilt.

De 27 EU-lidstaten zijn al jaren hopeloos verdeeld over de toelating van genetisch gemodificeerde mais, aardappelen, soja en andere gewassen. Zo is de Nederlandse regering een groot voorstander, maar is Oostenrijk een fel tegenstander van toelating.

Niet op één lijn

In België liggen het Vlaamse en het Waalse standpunt ook niet op één lijn. Waar Vlaanderen ggo’s een kans wil geven zonder risico’s te nemen op het vlak van leefmilieu en volksgezondheid, is Wallonië een stuk terughoudender. Zo sloot Wallonië zich aan bij het handvest van Firenze, waarin regio’s uit verschillende EU-lidstaten aangeven de teelt van ggo’s te weren van hun grondgebied. 

Lidstaten meer zeggenschap

Volgens het voorstel zouden de lidstaten op basis van het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel - Europa mag alleen regelen wat de lidstaten niet zelf beter kunnen - meer zeggenschap krijgen in de toelating van de teelt van ggo’s op het eigen grondgebied. Het voorstel wordt half juli verwacht. 

Ggo-vraagstuk opnieuw naar de individuele lidstaten
Ggo-vraagstuk opnieuw naar de individuele lidstaten

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right