Sitemenu

woensdag 21 augustus 2019
content-main-left

Nieuws

Afgelopen jaar zijn er bij 28 procent van de metingen te hoge nitraatwaarden aangetroffen in Vlaams oppervlaktewater, zo blijkt uit rapporten van de Vlaamse Mileudienst (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij. 

Vooral in het rivierengebied van de Maas en de IJzer werden de normen overschreden. Landbouwminister Joke Schauvliege heeft via het vakblad Landbouwleven al aangeven dat ze maatregelen neemt in de vorm van strengere bemestingsvormen en een nieuw Mestactieprogramma (MAP).  

Felle reacties in de media

In de Vlaamse media wordt door verschillende partijen fel uitgehaald naar de landbouw als de veroorzaker van het vervuilde oppervlaktewater. Volgens het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) alsook Boerenbond ligt het niet zo eenvoudig en zijn er juist door de landbouw al veel inspanningen verricht om het nitraatgehalte terug te dringen.

Droge zomer en natte winter

Zo wijzen de belangenorganisaties naar de droge zomer van 2017, waardoor planten meststoffen niet goed hebben opgenomen. Juist de wintermaanden waren erg nat, waardoor meststoffen eenvoudig konden afspoelen. Ook is de rundveestapel niet toegenomen en nam de varkensstapel zelfs af.

Vooral in het rivierengebied van de Maas en de IJzer zijn de nitraatgehaltes te hoog
Vooral in het rivierengebied van de Maas en de IJzer zijn de nitraatgehaltes te hoog
right