Sitemenu

woensdag 21 november 2018
content-main-left

Nieuws

Groenbedekkers in het kader van de aanleg van ecologisch aandachtsgebied kunnen Vlaamse veehouders alsnog benutten om het tekort aan ruwvoeder op te vangen. Dat meldt de Vlaamse overheid. 

De aanhoudende droogte leidt tot een tekort aan kwalitatief ruwvoeder. De groenbedekkers die de landbouwer moet inzaaien om te voldoen aan zijn vergroeningsverplichtingen, kunnen dit tekort helpen invullen. 

Uitzonderlijk geoogst of begraasd

De groenbedekker mag tijdens de verplichte aanhoudingsperiode uitzonderlijk worden geoogst, gemaaid of begraasd en gebruikt worden als veevoeder. Dat kan echter alleen op voorwaarde dat er nog voldoende gewas aanwezig blijft na het gebruik, zodat de groenbedekker zijn functies kan blijven vervullen. Door de hergroei blijft de bodembedekking en de opname van nutriënten uit het bodemprofiel immers verzekerd. Ook na de uiterste datum van de verplichte aanhoudingsperiode mag de groenbedekker geoogst, gemaaid of begraasd worden en als veevoeder gebruikt worden.

Afwijking verhouding mengsels

De in te zaaien groenbedekker voor ecologisch aandachtsgebied moet bestaan uit een mengsel van minstens twee gewassen, zoals Italiaans en Engels raaigras. Een combinatie van enkel grassoorten behoort dus tot de mogelijkheden, voor zover de minimale zaaidichtheid van minstens twee gewassen uit het mengsel minstens vijftig procent bedraagt van de aangegeven minimale zaaidichtheid, zoals opgenomen in deze lijst. Door de uitzonderlijke weersomstandigheden verleent Vlaams minister Joke Schauvliege de landbouwers voor dit jaar de toelating om van deze laatste voorwaarde af te wijken, zodat de landbouwer zijn mengsels beter kan afstemmen op het gebruik van de groenbedekker als kwalitatief veevoeder. Het volstaat dat de zaaidichtheid van het tweede gewas in het mengsel minstens tien procent bedraagt van de aangegeven minimale zaaidichtheid, zoals opgenomen in de lijst. Opgelet, deze afwijking op de te respecteren zaaidichtheid is enkel van toepassing op groenbedekkers die in aanmerking komen voor ruwvoerderwinning.

 

 

Mengsels groenbedekkers mogen afgestemd worden op gebruik als kwalitatief ruwvoer
Mengsels groenbedekkers mogen afgestemd worden op gebruik als kwalitatief ruwvoer

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right