Sitemenu

zaterdag 16 februari 2019
content-main-left

Nieuws

 ‘Het is absoluut wenselijk dat jonge dikbilvaarzen tot één jaar bijgevoerd worden gedurende de volledige duur van de eerste weidegang.’ Dat is een van de conclusies volgens recent onderzoek van dr. ir. Leo Fiems van het Ilvo, Gent (B).

Uitgangspunt van het onderzoek van Fiems was dat dikbiljongvee van geboorte tot afkalving een gewichtsevolutie van 750 gram per dag moet kennen om voldoende ontwikkeld (gegroeid) te zijn en om op een leeftijd van 24 maanden een eerste maal af te kalven (600 kg levend gewicht vóór kalving). Uit eerdere studies was al gebleken dat jonge dieren minder in staat zijn om een hoge opname uit gras te halen in vergelijking met oudere dieren. Witblauw vee heeft bovendien een lager opnamevermogen en bezit een hogere eiwitbehoefte dan andere vleesrassen.

'Jonge vaarzen tot één jaar moeten daarom tot maximaal drie kilogram droogvoer, zoals bijvoorbeeld droge bietpulp, per dag bijgevoerd worden', stelt Fiems. Een extra eiwitsupplement is in dat geval wel noodzakelijk. Tachtig procent pulp plus twintig procent sojaschroot is een goede verhouding, wat neerkomt op zestien procent ruweiwit per kilogram droge stof. Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat bescherm sojaschroot geen effect heeft op de groeiprestaties. 'Vochtige voedermiddelen als maiskuilvoer in plaats van pulp is waarschijnlijk ook een minder goed alternatief', aldus Fiems. Maiskuilvoer in combinatie met sojaschroot resulteerde in het onderzoek in een (licht) lagere groei.
'Waarschijnlijk komt dit door een tekort aan mineralen, vooral calcium,' vertelt de onderzoek, 'maar hier is meer onderzoek voor nodig. Uiteraard is en blijft een goed graslandmanagement c.q. graskwaliteit lonend. De opname daalt immers wanneer de ruwe celstof hoog is en het ruw eiwit laag.'

 

Jonge Bwb-vaarzen tot één jaar moeten tot maximaal drie kilogram droogvoer per dag bijgevoerd worden
Jonge Bwb-vaarzen tot één jaar moeten tot maximaal drie kilogram droogvoer per dag bijgevoerd worden

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right